Nyhed

Invasive planter bekæmpes ved Paltholmvej

Furesø Kommune påbegynder medio september et naturplejeprojekt i det grønne område mellem Paltholmvej og Slangerupvej.

Den invasive plante ”japansk pileurt” har bredt sig i området og skal bekæmpes. Projektet indebærer, at en del af området afdækkes med en dug, der skal ”kvæle” planten.

I området er der en sø, som ikke kan ses i dag. Udover den japanske pileurt, fjerner kommunen piletræer på søens bredder og oprenser søen. Søen vil dermed få mere lys, og fodgængere og cyklister vil kunne se søens vandplanter og vandspejl. 

Arbejdet i området forventes færdigt ultimo 2019. Se mere om projektet på www.furesoe.dk/invasivpileurt