Nyhed

Nyt anlæg for rensning af afværgevand i Sydlejren

Furesø Kommune har på baggrund af VVM-screening truffet afgørelse om, at projektet med forbedret rensning af afværgevand i Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse ikke er VVM-pligtigt.