Nyhed

Dispensation til oprensning af sø

Furesø Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø i Hareskovby.

Oprensningen vil gavne vandkvaliteten, forbedre naturforholdene samt sikre søens funktion ved tilbageholdelse af regnvand. Se afgørelsen på furesoe.dk/dispensationer