Nyhed

Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen Farum Arena. Hvad mener du?

Furesø Kommune har brug for dine idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for Farum Arena.

Furesø Kommune overvejer at modernisere plangrundlaget, og ønsker samtidig at sikre, at der er tilstrækkelig parkering ved større arrangementer i Farum Arena.

Inden forslag til kommuneplantillæg udarbejdes, vil Furesø Kommune gerne indkalde idéer og forslag.
Du kan deltage i debatten frem til den 8. december 2019.

Du kan læse debatoplægget nederst på denne side.

Se mere på furesoe.dk/hoeringer

Debatoplæg Farum Arena

Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen

 • Baggrund

  Furesø Kommune har besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanens
  rammer for Farum Arena. Frem til søndag den 8. december 2019 kan alle interesserede indsende
  deres synspunkter.

  Det eksisterende plangrundlag udlægger anvendelsen af Farum Arena til offentligt formål.
  Imidlertid anvendes sport- og idrætsanlæg i dag både til skoleundervisning samt foreningsaktivitet
  og til forskellige arrangementer som messer, koncerter, foredragsvirksomhed og større
  sportsbegivenheder planlagt af private aktører.

  Samtidig er der opstået efterspørgsel på en flersidet brug af hallerne og faciliteterne, og
  muligheden for at udvide de eksisterende faciliteter, herunder opførelse af en ny hal, undersøges.

  Furesø Kommune overvejer at tilpasse plangrundlaget hertil.
  Furesø Kommune ønsker også at sikre, at der er tilstrækkelig parkering ved større arrangementer i
  Farum Arena, samt at trafikken kan afvikles forsvarligt med respekt for naboerne.

  Da der er tale om en væsentlig ændring af områdets mulige anvendelse, kræver ændringen af
  plangrundlaget en forudgående høring – en såkaldt indkaldelse af idéer og forslag til
  planlægningen.

 • Har du ideer og forslag?

  Furesø Kommune vil gerne have dine bidrag til det videre arbejde. Hovedspørgsmålene er:

  • Hvordan synes du, at Farum Arena skal udvides og anvendes i fremtiden?
  • Hvordan synes du, at parkering kan forbedres ved større arrangementer?
  • Kan trafikken i området betjenes på en bedre måde?
  • Hvordan kan man udgå støj ved større arrangementer?
 • Eksisterende plangrundlag
  Kommuneplan

  Furesø Kommuneplan 2013 udlægger området omkring Farum Arena (rammeområde 3D3) til
  offentligt formål i form af gymnasium, skole, sportshal, sportsplads, kirke, varmecentral,
  institutioner til børn og unge samt til private institutioner af almennyttig karakter.

  Lokalplan

  Farum Arena er omfattet af Lokalplan 25.10, der fastlægger følgende anvendelser: Området må
  kun anvendes til offentligt formål samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, der
  efter Byrådets skøn naurligt finder sted i området.

 • Kommende plangrundlag

  Et kommuneplantillæg og en ny lokalplan skal sikre, at områdets anvendelse bliver mere
  tidssvarende og mere fleksibel, så Farum Arena kan anvendes til andre formål ud over sports- og
  idrætsformål og samtidig forbedre parkeringskapaciteten

 • Proces

  Alle synspunkter vil indgå i Furesø Kommunes videre arbejde med planlægningen for Farum Arena.
  Frem til søndag den 8. december 2019 kan alle interesserede indsende deres synspunkter.
  Der vil blive afholdt borgermøde i forbindelse med den videre planlægning. Nærmere oplysning
  om tidspunkt vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt Furesø Avis.

 • Send dine bemærkninger

  På e-post via www.borger.dk eller til bme@furesoe.dk. Hvis du sender bemærkninger bedes du angive sagsnr. 19/13878 i overskriften eller emnefeltet.