Nyhed

Tilladelse: Udstykning af to af skovens boliger

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at udstykke skovridergården Syvstjernen med adressen Fægyden 1 og skovløberboligen Syvstjernehus med adressen Skovløbervangen 63 som to nye selvstændige ejendomme.