Nyhed

Høringssvar om planer for grusgrav i Bregnerød

Furesø Kommune tager klart afstand fra regionens forslag om udpegning af interesseområder for råstofindvinding ved Bregnerød.

Furesø Kommune har flere gange tidligere gjort Region Hovedstaden opmærksom på, at kommunen overordnet ikke ønsker udpegning af interesse- og graveområder i kommunen, herunder de foreslåede udpegninger ved Bregnerødområdet. Det sker ud fra hensynet til de mange natur-, landskabs-, kulturhistoriske og rekreative værdier og interesser, området er omfattet af, og ud fra hensynet til områdets mange beboere. 

Læs høringssvaret, der er indgivet høringssvar til Region Hovedstaden den 6. juni 2019, om udpegning af interesseområder for råstofgravning.