Nyhed

Dispensation: Ombygning på Boserupvej 5A

Furesø Kommune har givet dispensation fra søbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven til at ombygge facade samt etablere tagkviste på Boserupvej 5A, 3520 Farum. Ombygningen ændrer ikke ved boligarealet.

Vil du klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som ligger på borger.dk og virk.dk. Klageportalen ligger også på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside naevneneshus.dk.

Se afgørelsen med klagefrist og klagevejledning på furesoe.dk/dispensationer