Nyhed

Bliv en del af nyt udvalg om fremkommelighed og trafiksikkerhed

Byrådet har nedsat et trafikudvalg, som skal arbejde med trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Du har derfor nu mulighed for at blive en af dem, der i samarbejde med byrådspolitikere og andre udvalgte grupper skal drøfte og komme med anbefalinger til, hvordan Furesø Kommune fremadrettet skal arbejde med trafiksikkerhed og styrkelse af infrastruktur både i forhold til mobilitet og fremkommelighed.

Det rådgivende udvalg skal arbejde med følgende emner:

  • Teori og eksisterende forhold vedrørende trafiksikkerhed, tryghed og fremkommeligheden på vejene i kommunen
  • Trafiksikkerhed, tryghed for børn og unge samt kampagner
  • Trafiksikkerhed og fremkommelighed for trafikanter og erhvervsliv

Læs mere, og meld dig på trafikforbedring