Gå til sidens indhold
Nyhed

Invitation til informationsmøde om byggeriet af botilbud på Syvstjerne Vænge

I forlængelse af borgermøde i februar måned inviterer Furesø Kommune nu naboer og andre interesserede til informationsmøde om selve byggeriet af botilbuddet på Syvstjerne Vænge nr. 10 i Værløse.

Mødet foregår den 14. maj 2019 på Rådhuset, Stiager 2 fra kl. 16.30-17.30.

Kom og hør mere om byggeriet – om form, funktion og processen m.v.

  • Velkomst og status på sagen siden borgermøde i februar ved direktør/centerchef

  • Gennemgang af det overordnede byggeprogram, herunder foreløbig tidsplan for projektet ved Hannah Rosa Rasch, Juul & Hansen arkitekter

  • Dialog og input til byggeprojektet og opsamling fra salen på plancher.

Det nye botilbud på Syvstjerne Vænge skal efter planen stå færdigt i begyndelsen af 2020. Efter byggeriets afslutning vil de nye beboere flytte ind i bygningerne.

Fælles for de nye beboere vil være, at de alle har behov for støtte og vejledning i hverdagen og til at indgå i sociale fællesskaber. Der vil derfor være personale fra Furesø Kommune, der sikrer, at beboerne får den støtte og vejledning, de har brug for i deres hverdag. Ophold i et botilbud har afgørende betydning for beboernes positive udvikling.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at skrive til chk2@furesoe.dk senest den 9. maj 2019.

Med venlig hilsen
Erik Justesen
Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Menu