Nyhed

Statsadvokaten anker Farumgård-sagen

Mens Statsadvokaten nu indleder en ankesag i Østre Landsret mod Farumgårds ejer, samler kommunen juridisk dokumentation for, at byrettens afgørelse var truffet på et ufuldstændigt grundlag.

Statsadvokaten i København besluttede i denne uge at anke sagen mod Farumgårds ejer, Kresten Andersen Bergsøe. Statsadvokaten oplyser, at sagen kan blive berammet inden for godt 6 måneder. 

I september 2017 politianmeldte Furesø Kommune ejeren af Farumgård for at hindre offentlighedens adgang til de fredede arealer omkring Farumgård. Furesø Kommune hilser anken velkommen.

”I Furesø Kommune bakker vi op om Statsadvokatens beslutning, da vi ikke mener, at dommen tager højde for alle omstændigheder i sagen. Offentligheden har i generationer haft adgang til de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ved Farumgård. Det er vigtigt for kommunen, at den mulighed fortsat består” siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Danmarks Naturfredningsforening og Naturpark Mølleåens Venner er glade for, at sagen er anket. ”Jeg var meget overrasket over dommen” siger fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, Danmarks Naturfredningsforening: ”Naturværdierne ved Farumgård er unikke, så Danmarks Naturfredningsforening lægger vægt på, at de også fremover er offentligt tilgængelige”.  Naturpark Mølleåens Venner ser frem til, at forholdene ved Farumgård kan blive normaliseret. ”Vi har haft et langt forløb og dialog med både kommune og ejerne af Farumgård. Jeg håber, at vi snart kan genoptage vores ture i Mølleåen sammen med borgerne” udtaler Troels Brandt.

”I Furesø Kommune lægger vi vægt på god dialog, og det vil jeg også lægge vægt på i denne sag. Jeg er fortrøstningsfuld og tror på, at vi også kan finde en løsning i denne sag” siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A). 

Fredningsdokument vedrørende Farumgård Park

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk