Kommuneplan 2017

Forside på Forslag til kommuneplan 2017
Kommuneplan 2017 samt Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen er netop blevet vedtaget af byrådet på deres møde den 20. december 2017. Tak for de mange bemærkninger, der er sendt til kommunen i høringsperioden.

Kommuneplanen revideres hver 4. år og handler om de fysiske rammer i kommunen. I planen kan du læse om, hvordan byområder med boliger og erhverv skal udvikle sig, og hvordan balancen mellem benyttelse og beskyttelse af vores natur skal være. Denne gang er det en delvis revision af planen, hvor der har været særlig fokus på landskab og natur, på byer og centre og på erhvervsområder.

Forslag til kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017. Samtidig med, at Forslag til kommuneplan 2017 var i høring, var også forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen i høring.

Tak for de mange bemærkninger

Furesø Kommune har modtaget 59 høringssvar med bemærkninger. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene har været behandlet på Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2017.

Kommuneplan 2017 samt Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen er nu vedtaget af byrådet den 20. december 2017. Forud for byrådets beslutning har  fagudvalgene drøftet planerne på deres møder i december 2017.

Du kan finde planerne, som de så ud i høringsperioden, under Afsluttede høringer.

I januar 2018 vil kommuneplanen blive offentlig bekendtgjort i henhold til planlovens § 30 og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at skrive til bme@furesoe.dk eller ringe til Center for By og Miljø på: 7235 5420

 

Sidst opdateret 22. december 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.