Forslag til kommuneplan 2017

Forside på Forslag til kommuneplan 2017
Byrådet har den 7. september 2017 besluttet at forlænge høringsperioden for Forslag til kommuneplan 2017 med 2 uger til tirsdag den 3. oktober 2017.

Furesø Byråd godkendte den 28. juni 2017 at sende Forslag til kommuneplan 2017 i høring indtil 19. september. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2013. Den gælder indtil en ny plan er endelig vedtaget, formentlig inden udgangen af 2017.

Offentlig høring 

Forslag til kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017.

Samtidig med, at Forslag til kommuneplan 2017 var i høring er også Sammenhængende plan for Flyvestationen i høring.

Sådan får du adgang til et trykt eksemplar:

• Se og læs papireksemplarer af Forslag til kommuneplan 2017 samt forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen på bibliotekerne, i Borgerservice eller på rådhuset i receptionen.

• Få dit eget eksemplar af planerne. Hent et eksemplar på et af kommunens biblioteker, eller kontakt forvaltningen på bme@furesoe.dk eller tlf. 7235 5420 og bestil et printet eksemplar, som du én til to dage efter kan hente på Rådhuset, Stiager 2 i Værløse i receptionen.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde om Forslag til kommuneplan 2017 samt Forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen torsdag den 31. august kl. 19.00 til 21.00 i Teatersalen i Farum Kulturhus.

Tak for de mange bemærkninger til planerne

Furesø Kommune har modtaget 58 høringssvar med bemærkninger til planerne.

 

Endelige version af Kommuneplan 2017

Den endelige version af Kommuneplan 2017 forventes at blive vedtaget inden udgangen af 2017.

 


 

 

Processen forud for høringen af Forslag til kommuneplan 2017

Forud for revision af kommuneplanen har kommunen udarbejdet en Plan- og Agenda 21 Strategi 2016. Strategien indeholder overordnede pejlemærker for dele af Furesø Kommunes udvikling i de kommende år, og den indeholder byrådets beslutning om den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplan 2017 er nu i høring, den forventes vedtaget i 2017, og vil få et 12 årigt perspektiv. Strategien har været i høring og kommunen har modtaget mange bidrag – tak for det! Se alle høringssvar til Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 her.

Nogle høringssvar medførte ændringer i Plan- og Agenda 21 Strategien 2016, andre havde mere karakter af at kunne indgå i arbejdet med kommuneplanrevisionen, mens andre igen indeholdte emner, som faldt uden for kommuneplanens temaer, men måske kunne indgå i andre sammenhænge.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene til Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 har vi samlet i et notat.

Læs om den politiske behandling af høringssvarene på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2016.

Furesø Kommune og Miljørådet holdt en workshop torsdag den 10. november 2016.  På workshoppen diskuterede vi muligheder og udfordringer i kommuneplanen. Alle fik lejlighed til at dele ønsker og forventninger til udviklingen af vores kommune. Billeder og program for workshoppen kan ses nederst på siden.

Workshoppen blev fulgt op af en bustur rundt i kommunen søndag den 13. november 2016, hvor der deltog ca. 45 borgere, foreningsrepræsentanter og politikere.

Fordebatten er afsluttet og har været forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Fagudvalgene har i april, maj og juni 2017 drøftet forskellige temaer, først det åbne land, så byer og centre og erhverv, og senest hele Forslag til kommuneplan 2017.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, temadrøftelse om det åbne land

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, temadrøftelse om erhverv, byer og centre

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets drøftelse af Forslag til kommuneplan 2017

Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af Forslag til kommuneplan 2017

Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af Forslag til kommuneplan 2017

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets drøftelse af Forslag til kommuneplan 2017

Økonomiudvalgets drøftelse af Forslag til kommuneplan 2017

Byrådets drøftelse af Forslag til kommuneplan 2017

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at skrive til bme@furesoe.dk eller ringe til Center for By og Miljø på: 7235 5420

  

Relevante filer

 
Sidst opdateret 17. oktober 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.