Farum Kaserne - nyt boligområde

Den tidligere Farum Kaserne ligger i den nordvestlige del af Furesø Kommune. Selve kaserneområdet er på ca. 25 ha. På arealet er en helt ny bydel under opførelse.

I alt er der planlagt ca. 800 boliger i området, som skal bebygges med fleretagesboliger i randområderne og med kæde-, række- eller gårdhavehuse i midten. To af vejene i området er anlagt med linde-alléer. Nederst kan du downloade en samlet oversigt over anvendelse, aftaler og planer for udbygningen af området.

Hvad er der bygget indtil nu?

Byggeriet på kasernen foregår i etaper. I første omgang blev byggeriet af Garnisonsparken påbegyndt i 2005. Senere fulgte første etape af Regimentsparken.
I 2011 blev husene på Sergentvænget opført.
I 2012 blev det første af fem punkthuse på toppen af bakken for enden af Pionervej opført. 
Regimentsparken II blev ligeledes opført i 2012-13.
I 2013 blev lavenergi-rækkehuse og lejlighedsblokkene i Bastionsparken og Pionerparken opført. 
I 2014 blev kædehuse opført på Løjtnantvænget og Generalvænget.
I 2014 blev der opført rækkehuse på Eskadronvænget. De resterende er under opførelse og forventes færdige i 2016.
I 2016 blev rækkehusene på Adjudantvænget færdigt. 
I 2015 blev bofælleskabet på Fanevænget påbegyndt. Det er ikke færdigt endnu
I 2017 færdigbygges byggeriet af Kasernehaven.
I 2017 færdiggøres de sidste punkthuse for enden af Pionervej.

I 2012 kom Rema 1000 til på hjørnet af Slangerupvej i den sydlige del af området.

I højre side finder du links til nogle af bebyggelserne i området, og nederst finder du de relevante lokalplaner.

Naturen på Farum Kaserne

Kommunens grønne areal på den nordvestlige side er et åbent naturområde med spredt beplantning af frugtbuske- og træer. På arealet ligger en bakke der giver udsigtsmuligheder ud over området og gode kælkemuligheder om vinteren. Området er sået til med blomsterfrø og der slås en sti igennem området hver sommer.

Mange af træerne er udpeget som bevaringsværdige på Farum Kaserne. Der er også store arealer som er udlagt som naturlandskab. Her skal græsset få lov til at vokse sig højt, og kun blive slået en gang om året. Dette sikrer biodiversiteten og fungere som spredningskorridorer for dyrelivet. Nederst kan du finde link til en oversigt over naturlandskabet og den bevaringsværdige beplantning.

Hvis du vil vide mere

Her kan du læse mere om områdets omdannelse til boligområde og lidt historie om kasernen.Sidst opdateret 05. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.