Udvikling af Farum Hovedgade

Skilt ved vejearbejde på Farum Hovedgade
Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær - og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Det er forventningen, at renoveringen af Farum Hovedgade på strækningen fra Akacietorvet til Williams Plads er færdigt i 2017.

Furesø  Byråd vedtog Helhedsplan for Farum Hovedgade i april 2016. Det skete efter to borgermøder og en høring, hvor mange gode idéer og ønsker kom frem. Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade er også et afgørende udgangspunkt for arbejdet, der har fokus på:

  • Hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej
  • De bløde trafikanter skal prioriteres.
  • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr og beplantning.
  • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.

Farum Hovedgade er en grøn gade

Det grønne bymiljø er båret af beplantning og træer i private haver, i parkerne og på kommunale arealer. I forbindelse med renoveringen vil en del af kommunens træer i Hovedgaden blive ryddet. Det skyldes for det første hensynet til trafiksikkerhed, herunder plads til reel adskillelse af bløde trafikanter og biler. For det andet er mange af træerne langs Farum Hovedgade i dårlig tilstand, og anlægsarbejdet vil forværre dette i en sådan grad, at det ikke er gartnerfagligt forsvarligt at bevare træerne.

Vi vil plante nye træer, hvor det er muligt i den smalle gade. Ud over trafiksikkerhed har renoveringen har nemlig også til formål at fremhæve det smukke gamle gaderum, så det indbyder til ophold og samvær. 

Mens arbejdet er i gang

Beboere, erhvervsdrivende og trafikanter i området vil uundgåeligt opleve gener i forbindelse med anlægsarbejdet, men arbejdet deles op, så gaden bliver renoveret i etaper, så generne opleves kortest muligt for den enkelte. Beboere og erhvervsdrivende på Farum Hovedgaden vil løbende blive informeret om arbejdet.


Solskær igennem blade
» Grønt bymiljø og træer på Farum HovedgadeDet grønne bymiljø er båret af beplantning og træer i private haver, i parkerne og på kommunale arealer. En del af kommunens træer i Hovedgaden bliver dog ryddet i forbindelse med renoveringen. Det skyldes først og fremmest hensynet til trafiksikkerheden...
Vejarbejde,
» Omkørsel og indsatser fra Akacietorvet til Farum GydevejDen første etape er strækningen mellem Akacietorvet til Farum Gydevej. Her er arbejdet i gang fra begyndelsen af juni og forventes afsluttet september 2017.
Renovering af Farum Hovedgade 2017
» Omkørsel og indsatser fra Farum Gydevej til StationsvejDen anden etape af renoveringen på Farum Hovedgade er fra Farum Gydevej til Stationsvej. Her er arbejdet i gang og forventes afsluttet ved udgangen af 2017.
Renovering af Farum Hovedgade 2017
» Omkørsel og indsatser fra Stationsvej til Williams PladsDen tredje etape af renoveringen på Farum Hovedgade er fra Stationsvej til Williams Plads. Her er arbejdet i gang fra september og forventes afsluttet i starten af december 2017.
Farum Hovedgade
» Bevaringsværdier i Farum HovedgadeTil arbejdet med Farum Hovedgade er gennemført en kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i hovedgaden. Kortlægningen er foretaget efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Environment/overvågning af arkitektoniske...
Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015
» Hidtidig proces – workshop, dialoggruppe og høringInput fra borgermøder, workshops og dialoggruppe har haft stor indflydelse på strategi og helhedsplan for Farum Hovedgade.
Sidst opdateret 13. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.