Topbillede til fanebladet borger

Lukkedage i ferieåret 2016-2017

Kalender planlægning
Dagtilbud og FFO'er har lukket på følgende dage i ferieåret 2016-2017 og ferieåret 2015-2016.

Lukkedage i dagtilbud og FFO i ferieåret 2016-2017

Fredag den 6. maj 2016 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
Tirsdag den 27. december 2016
Onsdag den 28. december 2016
Torsdag den 29. december 2016
Fredag den 30. december 2016

På lukkedagene vil de forældre, som har behov for det, tilbydes pasning i én institution i kommune. Hold øje med opslagstavlen i dit barns dagtilbud i ugerne op til lukkedagen. 

Mulighed for yderligere lukkedage

Børne- og Skoleudvalget har i oktober 2010 besluttet, at den enkelte områdeinstitution/FFO har kompetence til, i samarbejde med områdebestyrelsen/skolebestyrelsen og forældrerådet, at fastsætte yderligere max. fem lukkedage ud over de lukkedage, der er nævnt ovenfor. Disse lukkedage kan eksempelvis benyttes til pædagogiske udviklingsdage. De fem dage må ikke placeres sammenhængende og må kun ligge på dage med lavt fremmøde (når under 35% af børnene forventes af have et pasningsbehov). Institutionen er forpligtet til at anvise alternativ pasning på lukkedage.

Sidst opdateret 19. april 2016