Topbillede til fanebladet borger

Åben skole event - få inspiration til det gode forløb!

På fisketur
For at styrke samarbejdet om Den Åbne Skole inviteres foreninger, kulturinstitutioner, kommunale tilbud og skoler i Furesø til Åben skole event d. 24. september kl. 16.30-19.00 på Furesø Rådhus.

Traditionen tro inviterer vi til Åben Skole Event for at facilitere mødet mellem skolen og virkeligheden.

På baggrund af jeres evaluering har vi lavet ændringer i programmet. Der vil først være to runder, hvor I vælger jer ind på et fagligt spor for at gå i fordybelse med faglige forløb og få inspiration til, hvordan andre har gjort det. På hvert fagligt spor vil der blive præsenteret 2-3 forløb, som er gennemført og afprøvet. 

Inspirationsrummet – mød lærere og pædagoger

Efter de faglige spor vil der være et inspirationsrum, hvor I som forening har mulighed for at få en stand, hvor I kan præsentere jeres forening og hvad I kan tilbyd til skoler og FFO og gå i dialog med lærere og pædagoger. I kan sparre med de deltagende lærere og pædagoger og udvide jeres netværk.

Åben Skole Pulje

Der vil være en stand med Åben Skole Puljen, hvor I vil kunne søge direkte om støtte fra Åben Skole Puljen, hvis I får en aftale på plads på dagen.

Tilmelding

Hvis I gerne vil have jeres forening eller kulturinstitution med, så kom og vær med:
Det foregår 24. september 16.30-19.00 på Furesø Rådhus. Tilmelding senest den 14. september 2018 her på siden

Hvis I har spørgsmål til arrangementet så kontakt playmaker for åben skole Ida Stenum Poulsen: play@furesoe.dk eller 7216 5187. 

Venlig hilsen
Furesø Folkeoplysningsudvalg, Furesø Idrætsråd, Kultur- og Idrætsafdelingen og Center for Dagtilbud og Skole.

 

Tilmeldingsskema (kun foreninger og kulturinstitutioner)
Hvilke faglige spor vil du deltage i? På hvert fagligt spor vil du blive præsenteret for 2-3 Åben Skole Forløb. Du kan godt vælge det samme spor i begge runder, da det vil være forskellige tilbud i hver runde.
Sidst opdateret 06. september 2018

Kontakt

Playmaker - Åben Skole

Ida Stenum Poulsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5187
Mail: play@furesoe.dk  

 

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.