Lene Bang (A)

Lene Bang, foto Ebbe Forup
Foto: Ebbe Forup, Forup Fotografi

Udvalgsposter

 - næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig

- medlem i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

- medlem af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Bestyrelser, råd og nævn

- Næstformand for Børn- og ungeudvalget,

- medlem af Folkeoplysningsudvalget

- valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune,

- bestyrelsesmedlem ved Værløse Varmeværk,

- bestyrelsesmedlem ved Boligselskabet Borgerbo, Værløse,

- stedfortræder for Henrik Haugaard Pedersen ved Hjemmeværnets Distriktsudvalg,

- personlig stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø) ved Furesø Handicapråd

Sidst opdateret 01. marts 2018

Kontakt

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)