John Ingemann Allentoft (C)

John I. Allentoft
Foto: Bente Jæger, Cameraworks.dk

Udvalgsposter

- formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Bestyrelser, råd og nævn

- medlem af bestyrelsen for HMN Naturgas I/S,
- medlem af bestyrelsen for Værløse Varmeværk,
- medlem af bestyrelsen for Måløv Rens A/S,
- medlem af bestyrelsen for Værløse Bymidte Ejerforening,
- medlem af bestyrelsen for Furesø Bevaring,
- stedfortræder ved Valgbestyrelsen for kommunale valg,
- stedfortræder ved Valgbestyrelsen for Folketingsvalg og Folkeafstemninger,
- stedfortræder for delegeret ved Kommunernes Landsforening,
- stedfortræder ved Folkeoplysningsudvalget,
- stedfortræder ved Ejerforeningen Farum Bytorv, 
- suppleant ved Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia,
- suppleant ved Repræsentantskabet SMOKA I/S,
- suppleant ved bestyrelsen for Vestforbrænding I/S,
- delegeret ved Vestforbrænding I/S, bestyrelse,
- valgstyrer ved valgstederne i Furesø Kommune.

 

Sidst opdateret 17. februar 2017

Kontakt

John I. Allentoft
Stiager 2
3500  Værløse
Mobil: 7216 4999
E-mail: jal@furesoe.dk
Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links