Økonomi - Pension

50'ere i en stor pengebunke
Borgerkonto, pensionsguide, skat...
 
Emne                                 Beskrivelse
Pension og efterløn
Pension

Du finder alt om ydelserne på www.borger.dk

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Det er fortsat kommunen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg.

PensionsInfo
PensionsInfo giver dig et samlet overblik over dine egne pensionsordninger fra pensionsselskaber og banker. Hvordan din økonomiske situation forventes at blive, når du bliver pensionist, hvor meget der bliver udbetalt, hvis du mister din arbejdsevne, får en kritisk sygdom eller dør. 
Borgerkonto
Mit Betalingsoverblik

Hvad skal jeg betale for mit barns børnehave? Hvad skylder jeg i ejendomsskat? Mit Betalingsoverblik giver dig en status for dit økonomiske mellemværende med kommunen. Du kan via overblikket nemt og enkelt tilmelde dine fremtidige betalinger til Betalingsservice. Du kan også se, hvilke betalingsmuligheder du har med kommunen.

Digital Postkasse

Opret en Digital Postkasse via Min Side på borger.dk og få din post fra offentlige og private afsendere elektronisk.

NemKonto En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til. NemKonto.dk gør det nemt for dig at oprette eller ændre din NemKonto.
Orlov, barsel og dagpenge
Se Arbejde-Erhverv

Om sygedagpenge, graviditet, barsel og adoption.

Erhverv
Søg refusion for sygdom
Du kan indberette din medarbejders sygdom og søge refusion gennem NemRefusion.
 
Indberet moms

Du skal indberette moms via TastSelv. Har virksomheden ikke haft nogen aktivitet i perioden, skal du alligevel indberette til SKAT (0-angivelse). Du skal altid indberette, også selv om virksomheden ikke har råd til at betale.

Skat

TastSelv Borger

Skal du beregne dit befordringsfradrag, ændre din selvangivelse eller din forskudsopgørelse, så kan du gøre det elektronisk på SKAT´s hjemmeside i din skattemappe. 

Ejendomsvurdering

På borger.dk kan du læse mere om vurderingen af ejendomme. På skat.dk kan du se vurderingen på din ejendom og evt. klage.

Hent din ejendomsskattebillet

Her kan du se din ejendomsskattebillet.

Motor og nummerplader

På SKATs hjemmeside kan du også læse mere om nummerplader, registrere køretøjer og finde regler om biler med gule plader og papegøjeplader.

Dødsfald

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør uden at efterlade sig formue.
Efterlevelseshjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Anden hjælp
Enkeltydelse Får du en uforudset ekstraudgift, kan du søge om at få den dækket, hvis du ikke er i stand til selv at afholde udgiften. Hjælpen fastlægges i hvert tilfælde efter en konkret vurdering af dine økonomiske forhold.
Udvidet helbredstillæg
Folke- og invalidepensionister kan søge tilskud til egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling. Tilskud ydes kun, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.
Lån til betaling af ejendomsskat Boligejere, som er fyldt 65 år eller får udbetalt social pension, delpension eller modtager efterløn kan søge om at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og region.
SU

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du er under uddannelse.

Ansøg om nedsættelse af medielicens/ fritagelse for betaling af radiolicens

Ansøg om nedsættelse af medielicens/ fritagelse for betaling af radiolicens

Sidst opdateret 12. december 2017