Familie - Børn

Barn med cykel og paraply
Daginstitution, barsel, ægteskab, familieydelser...

Emne Beskrivelse
Dagtilbud

Digital pladsanvisning 
(opskrivning, økonomisk friplads, udmelding)

Skriv dit barn op til en daginstitution eller FFO, se ventelister, status på ansøgninger, søg om økonomisk friplads, udmelde dit barn og meget mere. Se video om selvbetjeningsløsning Klik her, hvis du vil vide mere om vuggestue, børnehave og andre dagtilbud Til denne løsning skal du bruge NemID
Søg om økonomisk friplads Her kan du søge om økonomisk friplads i pasningstilbud. Klik her, hvis du vil vide mere om vuggestue, børnehave og andre dagtilbud Til denne løsning skal du bruge NemID

Søg om tilskud til privat børnepasning

Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.

Klik her, hvis du vil vide mere om vuggestue, børnehave og andre dagtilbud

Til denne løsning skal du bruge NemID

Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Uddannelse
Skoleindskrivning

Her kan du indskrive dit barn i en folkeskoles børnehaveklasse. Information om indskrivning i børnehaveklasse udsendes i oktober året før skolestart. For indskrivning på øvrige klassetrin henvises til den enkelte skole.

Klik her, hvis du vil vide mere om skolestart Til denne løsning skal du bruge NemID
Børn og unge
Søg om plejetilladelse

Løsningen anvendes ved ansøgning om plejetilladelse til: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje og aflastning efter serviceloven §§ 49 og 64.

Klik her, hvis du vil vide mere om plejetilbud til børn med særlige behov Til denne løsning skal du bruge NemID
Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Søg kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42). Kopi af seneste tre måneders lønsedler skal vedlægges.

Klik her, hvis du vil vide mere om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Søg om merudgiftsydelse

Søg om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41, og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Klik her, hvis du vil vide mere om dækning af merudgifter ved forsørgelse af et barn med handicap Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Underretning om udsatte børn/unge
(ikke-anonym)

Underretning om udsatte børn/unge
(anonym)
Er du bekymret for et barn eller en ung - kan du underrette din bekymring online til Familierådgivningen. Du vælger selv, om du vil være anonym. Klik her, hvis du vil vide mere Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Barsel
Barselsdagpenge Se under Arbejde - Erhverv Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Sundhedsvejen.dk

Her kan du stille spørgsmål til sundhedsplejersken omkring sundhed, ernæring, trivsel og følge barnets udvikling i sundhedsplejerskens notater og målinger.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen
Adoption
Om Adoption

Her finder du information og ansøgning, hvis du ønsker at adoptere et barn.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Familieydelse
Børnetilskud
Børne- og ungeydelse
Bidrag til børnefamilier

 

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Du finder du alt om ydelserne på www.borger.dk/familieydelser. Har du spørgsmål om familieydelser skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Vielse og partnerskab

 

 

 

 

Ægteskabserklæring

Hvis du vil giftes i kirke eller på rådhuset, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen

Til denne løsning skal du bruge NemID

Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Samtykke til ægteskab - under 18 år

Er du under 18 år, må du ikke gifte dig medmindre dine forældre og kommunen tillader det. Denne blanket udfyldes af forældre, indehavere af forældremyndigheden eller værger til samtykke ved indgåelse af ægteskab, når den ene af de to parter, der ønsker at indgå ægteskab, er under 18 år.

Klik her, hvis du vil vide mere om regler når I vil giftes

 

Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Søg om tilladelse til at indgå ægteskab - personer under 18 år

Personer under 18 år kan søge om tilladelse til at indgå ægteskab. Hvis begge parter skal have tilladelse for at kunne indgå registreret partnerskab, kan ansøgningen sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor en af ansøgerne bor eller opholder sig.

Klik her, hvis du vil vide mere om regler når I vil giftes

Til denne løsning skal du bruge NemID

Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Skilsmisse

For at sætte en skilsmissesag i gang skal du søge om separation eller skilsmisse hos din statsforvaltning.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Navne og navneændring

 

 

 

 

Skift navn

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via blanketten "Navneændring". Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.

Klik her, hvis du vil vide mere om navneændring

Til denne løsning skal du bruge NemID

Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Navneændring på bryllupsdagen

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, så navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Klik her, hvis du vil vide mere om navneændring Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Navngivning af barn

Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal døbes, kan du i stedet navngive dit barn. Det skal ske, inden barnet er fyldt 6 måneder. Udfyld og print blanketten hos Personregistrering.dk. Klik her, hvis du vil vide mere om navngivning Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
 
 

 

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Så søg i vores blanketdatabase

Brug for hjælp til en selvbetjeningsløsning?

Ring til os - også om aftenen

 Sidst opdateret 15. september 2016