Bolig - Byggeri

Stort vinduesparti med blomst i vindueskarmen
Flytte, byggesagsarkiv, byggetilladelse, boligstøtte...

 

Emne Beskrivelse

Flytning

Meld flytning

Her melder du flytning til folkeregistret. Bruges når du skifter adresse i kommunen eller flytter til Furesø. Du kan tidligst melde flytning 30 dage før og flytning skal være meldt senest 5 dage efter din flytning. Se video om selvbetjeningsløsning.

Flytter du i perioden op til valgene? Så læs mere om flytning og valg

Klik her, hvis du vil vide mere om flytning Til denne løsning skal du bruge NemID
Folkeregister og CPR

CPR oplysninger - registerindsigt

Få adgang til dine personlige oplysninger i CPR - navn, adresse, civilstand og dine slægtsforhold. Hvis du logger på, kan du se, hvad der er registreret om dig.

Klik her, hvis du vil vide mere om det centrale personregister Til denne løsning skal du bruge NemID
Adresseforespørgsel Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer og få f.eks. aktuelle navne- og adresseoplysninger. For at få udleveret oplysninger skal du dog forud kunne identificere den person, du ønsker oplysninger om ved enten navn og adresse, navn og fødselsdato eller navn og CPR-nummer.  Klik her, hvis du vil vide mere om det centrale personregister  Til denne løsning skal du bruge NemID  
Beboerforespørgsel Som ejer eller beboer af en ejendom/lejlighed kan du få oplyst hvem, der er tilmeldt på din adresse.  Klik her, hvis du vil vide mere om det centrale personregister  Til denne løsning skal du bruge NemID  
Bopælsattest Hvis du har brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresser, kan du få udskrevet en bopælsattest.  Klik her, hvis du vil vide mere om det centrale personregister  Til denne løsning skal du bruge NemID  

Markedsføringsbeskyttelse

Nej tak til personligt adresserede reklamer på grundlag af adresser trukket fra cpr-registret.  Beskyttelsen gælder både post, e-mail og telefon. Markedsføringsbeskyttelse kaldes også Robinsonlisten. Du kan også her anmelde eller afmelde optagelse i lokal vejviser, henvendelse om videnskabelig undersøgelse.

Markedsføringsbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler, at den skal ophæves. Beskyttelsen opdateres i CPR en gang i kvartalet.

Klik her, hvis du vil vide mere om beskyttelse af dit navn og din adresse Til denne løsning skal du bruge NemID
Navne- og adressebeskyttelse

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister (cpr). Derefter er privatpersoner afskåret fra at kunne finde oplysninger om dig, og de bliver heller ikke udleveret til private vejvisere. 

Beskyttelsen gælder for et år. Ønsker du adressebeskyttelsen forlænget skal du inden periodens udløb kontakte folkeregistret

Du bør også henvende dig til Post Danmark og teleselskaberne, hvis du også ønsker navne- og adressebeskyttelse der.

Klik her, hvis du vil vide mere om beskyttelse af dit navn og din adresse Til denne løsning skal du bruge NemID
Søg om optagelse på valgliste

Opholder du dig i udlandet (udrejse under 2 år), kan du søge om at komme på valglisten til folketingsvalg ved at sende en ansøgning til kommunen, du sidst har boet i.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsning Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Byggeri

Byggesagsarkivet

Se tegninger og byggesager for din ejendom. Kan du ikke finde det du søger, så prøv at søge på ejendomsnummer eller matrikelnummer.
Klik her, hvis du vil vide mere om byggesagsarkivet Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Byggeansøgning

 

Her kan du søge kommunen om tilladelse til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri i henhold til Bygningsreglementet 2015.

Klik her, hvis du vil vide mere om byggeprocesser og -regler Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Bygge- og anlægsaffald, anmeld

Kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse.

Klik her, hvis du vil vide mere om byggeprocesser og -regler Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Spildevand og kloakering

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du ansøge om tilladelse hos kommunen.

Klik her, hvis du vil vide mere om processen mens du bygger Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Færdigmelding

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endeligt afsluttet.

Klik her, hvis du vil vide mere om byggeri Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Erklæring om teknisk dokumentation

Ved byggearbejder skal du erklære, at bygningen er/vil blive opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser, og at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt. 

Klik her, hvis du vil vide mere om processen, når du er færdig med at bygge. Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Gravetilladelse

Søg om gravetilladelse med WebGT - her kan ledningsejere og vejmyndighed behandle gravearbejder elektronisk. Der skal altid vedlægges en tegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor I graver. Ved større arbejder skal der også sendes forslag til afmærknings-/afspærringsplan.
Klik her, hvis du vil vide mere om processen.
Denne løsning kræver login
Landzonetilladelse Vil du søge om landzonetilladelse, eller hvis du er i tvivl om et byggeri, en udstykning eller en anvendelsesændring kræver landzonetilladelse, skal du kontakte Furesø Kommune. Klik her, hvis du vil vide mere om at bygge. Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Olietanke
se Miljø og affald

Blanketter til anmeldelse og sløjfning af olietank.

Bolig
Din ejendomsskattebillet
Her kan du se din ejendomsskattebillet.
Klik her, hvis du vil vide mere om ejendomsskat Til denne løsning skal du bruge NemID
Ejendomsdata I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde fx Tinglysninger og BBR-oplysninger. Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Post til døren Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.
Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Den Offentlige Informationsserver (OIS) OIS, er din genvej til ejendomsdata - indeholder oplysninger om dine og andres ejendomme. Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, som ejes og vedligeholdes af kommuner, regioner og stat.
Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Boligstøtte

Du finder information og søger om ydelserne på www.borger.dk/boligstoette. Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til din udbetaling af boligstøtte.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID
Beboerindskudslån Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud. Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID
Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om lån til beboerindskud, hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse. Det er et krav, at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID

Gældserklæring, boligydelseslån

Er du pensionist og bor i andelsbolig eller ejerbolig bliver boligydelsen udbetalt som et lån, hvis du eller den, du bor sammen med, er andelshaver i en privat andelsboligforening eller ejer boligen.

Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Til denne løsning skal du bruge NemID Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
Servicefradrag (indberet)

Ligningsmæssige fradrag for arbejdsløn til service og vedligeholdelse. Håndværkerfradrag kan kun indberettes elektronisk. Du indberetter via skat.dk/TastSelv. Yderligere information kontakt SKAT.

Klik her, hvis du vil vide mere om servicefradrag Til denne løsning skal du bruge NemID
Renovation
se Miljø og affald Storskrald, haveaffaldsordning, ændring af og manglende tømning
Skadedyr
Rotter, anmeld Anmeld, hvis du har set rotter på eller i nærheden af din ejendom. Klik her, hvis du vil vide mere om selvbetjeningsløsningen Denne løsning er åben for alle og kræver ikke NemID
 

 

 


Sidst opdateret 24. oktober 2016