Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Okt 2017

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Foreninger vil involveres mere

02. november 2017
Danmarks Idrætsforbund har netop offentliggjort 'Kommuneundersøgelsen 2017’. Den sammenligner foreningsidrætten i landets 93 største kommuner. Furesø udmærker sig med ekstra gode faciliteter, men knap så tilfredse brugere.

En god jul til alle!

31. oktober 2017
Stadig flere familier søger julehjælp hos Røde Kors. Julehjælp sikrer familierne en god juleaften på lige fod med alle andre, hvor julemiddagen kommer på bordet, og familien har noget at samles om og glædes over. Et vigtigt lyspunkt midt i en svær tid.

Fælleslegatet for sociale formål

31. oktober 2017
Der er oprettet et Fælleslegat for sociale formål i Furesø Kommune med et antal portioner til uddeling i form af legater til borgere i kommunen. Legatets formål er at yde hjælp til enkelt-personer med særlige behov eller værdigt trængende i Furesø Kommune ud over den støtte, som lovgivningen giver mulighed for at yde. Legaterne uddeles i december.

Immigrantmuseum: Anerkendes nu af internationale forskere

30. oktober 2017
Furesø Museer overtager formandskabet for det internationale forskningsnetværk Association of European Migration Institutions (AEMI). I den anledning afholdes reception på Immigrantmuseet fredag den 3. november, hvor alle er velkomne.

Farum Bytorv forbereder sig til fremtiden

26. oktober 2017
DADES, som ejer Farum Bytorv, og Furesø Kommune er blevet enige om en model for udvikling af parkeringsarealet nord for Farum Bytorv. En udvidelse af butikscentret på ca. 6.000 m2 med tilhørende parkeringspladser samt 80-100 nye boliger skal fremtidssikre bytorvet og skabe mere liv i midtbyen.

Renoveringsplan: Furesøs børn skal have gode skoler

25. oktober 2017
Mange af Furesøs skoler er allerede blevet renoveret, udbygget og opgraderet. I 2018 sætter kommunen ind med ekstra midler til renovering.

Solvangskolen renoveret for knap 80 mio. kroner

24. oktober 2017
Efter 2,5 år med byggeri på Solvangskolen, er der ryddet op efter PCB og skabt nye rammer for de ældste elever.

Spil Dansk i Furesø

24. oktober 2017
I oktober og november sætter Furesø på fokus dansk musik med koncerter i hele kommunen.

Få en rundvisning i Sløjfen, Furesøs Rådhus

24. oktober 2017
Vil du og familien, vennerne eller jeres forening se Sløjfen indefra, kan I få en gratis rundvisning den første torsdag i hver måned fra kl. 16.30. Skriv til furesoe@furesoe.dk med deltagerantal og kontaktoplysninger.

Kommunal- og regionsvalg

24. oktober 2017
Der er kommunal- og regionsvalg den 21. november.

Indfødsretsprøve og Medborgerskabsprøve

24. oktober 2017
Indfødsretsprøven af 2015 er for dig, der søger dansk statsborgerskab. Sprogcenter Furesø afholder Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretsprøve af 2015 torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45.

Skal du skilles?

24. oktober 2017
Furesø Familiehus tilbyder i samarbejde med skilsmisserådgivningen Interrelate fire gratis oplæg om, hvad, der er vigtigt at have for øje, når man træffer beslutninger i en skilsmisseproces. Bliv blandt andet klogere på hvordan du hjælper dine børn i processen, samarbejdet med din partner, dine relationer til pårørende og det økonomiske perspektiv.

Fuld fart på udviklingen af Værløse Bymidte

23. oktober 2017
Der er nye takter at spore på Værløse Bymidte. Flere arrangementer trækker flere handlende til. Plantekasser og bænke på initiativ af butiksindehavere indbyder til hyggepauser og samvær. Konkrete planer for posthusgrunden er lige på trapperne. Og endelig har de forskellige ejere og kommunen indledt et strategisk samarbejde om Bymidtens muligheder i fremtiden.

Nyt om sms-ordning for afhentning af affald

20. oktober 2017
Er du tilmeldt Vestforbrændings SMS-service, bliver du tippet dagen ingen, dit affald bliver hentet. Som noget nyt kan du tilmelde dig ordningen, selvom du ikke ejer ejendommen men eksempelvis bor til leje.

Ny praksis vedrørende opholdskrav for ret til kontant- og uddannelseshjælp

17. oktober 2017
Der er udmeldt ny fortolkning og praksis, der kan have betydning for danske og nordiske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land og efterfølgende har modtaget eller modtager hjælp til forsørgelse.

Furesøs unge glemmer at læse Digital Post, det gør Bibliotek & Borgerservice noget ved

16. oktober 2017
Et stort flertal af befolkningen ved godt hvordan man bruger sin NemID og har helt styr på deres digitale post. Men for nogle grupper står det ikke helt så godt til. Dem der glemmer, at tjekke deres Digitale Postkasse er overraskende nok de såkaldt digitalt indfødte dvs. de unge fra 15-17 år. I Furesø er det 28,7 % af de 15-17 årige, der har modtaget Digital Post i 1. halvår af 2017, som ikke åbnet deres digitale postkasse, eller haft besøg via læseadgang! I Furesø gør vi noget ved problemet!

Tager din virksomhed et socialt ansvar?

13. oktober 2017
Kender du en virksomhed i Furesø, som har givet plads til en ledig, en flygtning eller borgere med nedsat arbejdsevne i 2017? Igen i år kan du indstille din egen arbejdsplads eller en anden virksomhed til prisen for særligt socialt ansvarlige virksomheder.

Furesøs skoler og daginstitutioner skaber fælles fortælling om teknologi

13. oktober 2017
Furesøs skoler og daginstitutioner gentog succesen fra sidste år og har netop afsluttet to ugers Week of Code, hvor børnehavebørn og skolebørn fik mulighed for at eksperimentere med teknologi og kodning.

Første spadestik taget til Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

12. oktober 2017
OK-Fonden, byrådspolitikere, kommende beboere og naboer var tirsdag samlet til kransekage og første spadestik på Seniorbofællesskabet Hjortefarmen, der allerede melder alt udlejet.

Og vinderen af Kulturpris 2017 er...

11. oktober 2017
Lørdag d. 7. oktober overrakte formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller, Furesø Kommunes Kulturpris 2017. Prisen er på 10.000 kr. og går til en ildsjæl – person, forening eller gruppe – der har gjort en markant indsats på kulturområdet i Furesø.

Kommunalvalg: Offentliggørelse af kandidater

10. oktober 2017
De godkendte kandidatlister til kommunalvalget 2017 i Furesø Kommune bliver lagt frem på både Farum og Værløse Bibliotek fra den 10. oktober. Der vil ligeledes være information om godkendte valgforbund.

God arkitektur og spændende byrum. Hvad er din holdning til Frederiksborgvej 3-5?

10. oktober 2017
Kommunens bygninger i den centrale del af Farum på Frederiksborgvej 3-5 har rummet mange funktioner – først en kommuneskole, senere kommunal administration og en daginstitution. Om cirka et år er alle disse funktioner rykket ud. I stedet banker fremtiden på døren. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget ser gerne, at den gamle skole, Frederiksborgvej 3, bevares, og at der syd herfor bygges moderne boliger til seniorer og unge. Udvalget beder nu om synspunkter på de byplanmæssige rammer, der skal danne grundlag for et senere udbud af kommunens ejendom.

Enigt byråd bag Budget 2018: Flere penge til børn og ældre

06. oktober 2017
Alle politiske partier og grupper i byrådet har nu indgået en aftale for budget 2018 med plads til en række forbedringer af den kommunale service.

Ensretningen af Farum Hovedgade vender

05. oktober 2017
Renoveringen af Farum Hovedgade er nu nået så langt, at ensretningen kan vendes. Det sker efter drøftelser med gadens erhvervsdrivende, der oplever, at den nuværende ensretning gør det svært at komme frem til butikkerne.

Kommunalvalg og Regionsvalg

03. oktober 2017
Fra den 10. oktober kan du brevstemme.

Tirsdag den 21. november 2017 er der valg til Furesø Byråd og Regionsrådet, men allerede fra den 10. oktober kan du gøre din stemme gældende, nemlig ved at brevstemme.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190