Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Aug 2016

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Skal du til prøve i dansk som andetsprog?

30. august 2016
Sprogcenter Furesø afholder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 i november og december 2016. Er du udlænding, og har du brug for at tage en prøve i dansk som andetsprog, kan du tilmelde dig på Sprogcenter Furesø. Sidste frist for tilmelding er mandag den 5. september.

Furesø Kommune lægger lån om og sparer 13,5 millioner kroner om året

26. august 2016
Furesø Byråd har med stor interesse fulgt det generelle rentefald i kølvandet på den britiske EU-afstemning. Før sommerferien skrev borgmester, Ole Bondo Christensen (S) et brev til Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann (V) og bad om mulighed for at omlægge kommunens statslån til et lån i Kommunekredit med lavere rente. Siden har der været forhandlinger med ministeriet og Kommunekredit om låneomlægningen.

OL fortsætter for 2.000 skoleelever

19. august 2016
Når OL er slut, fortsætter sportsfesten i Furesø. Den 24. august mødes 2.000 skoleelever til Furesø Sommer Lege. Det hele sker med hjælp fra 200 instruktører og unge træner-aspiranter fra de lokale idrætsforeninger

Brugte batterier - brug låget

15. august 2016
Vi henter dine brugte batterier sammen med din dagrenovation.

Snart får du nye affaldsbeholdere

02. august 2016
Furesø Byråd har vedtaget en ny affaldsordning, som i første omgang giver villaejere mulighed for at sortere mere af deres affald ved bopælen. Ordningen er frivillig, og du bestemmer selv, hvor meget du vil være med.

Opbakning til ny frivillig affaldsordning

01. august 2016
Cykler man gennem villakvartererne i Værløse by ses et nyt og grønnere bybillede. Hele 70 % af Furesøs villaejere er med i den nye affaldsordning, der skal gøre det nemmere at sortere affald til genanvendelse.

Hemmeligheden bag genbrug af plast

01. august 2016
Ved at genanvende plast, fremfor at brænde det, skåner vi miljøet og sparer på klodens ressourcer såsom olie. Når vi sorterer plast fra restaffaldet bliver mindst 75 % af plastaffaldet til nye produkter som fx urtepotter, plastkasser og køreunderlag.

Høring om nyt boligbyggeri på Farum Kaserne

01. august 2016
Furesø Kommune har sendt forslag til Lokalplan 129 i offentlig høring. Planen muliggør opførelse af et nyt boligbyggeri på i alt 600 m2 på Farum Kaserne, hvor Hovedvagten ligger i dag. Den fastlagte bebyggelsesstruktur lægger sig op ad strukturen omkring General- og Løjtnantvænget.

Dispensationer og tilladelser i uge 31

01. august 2016
I Furesø Kommune vil vi gøre det nemt for dig at følge med og give dit besyv med i, hvordan kommunen udvikles. På furesoe.dk/hoering kan du derfor finde information om høringer, tilladelser og dispensationer, der har interesse for dig. I uge 31 har vi offentliggjort 3 dispensationer.

Christine Brochdorfs første arbejdsdag i Furesø

01. august 2016
1. august 2016 er den første dag i Christine Brochdorfs nye arbejdsliv. Hun er nu Furesøs nye kommunaldirektør. Det bliver et par travle første uger med besøg i institutioner, snakke med byrødder og finden sig til rette i en hverdag med nye kulturer, nye kollegaer og nye udfordringer.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190