Fra travl trafikåre til levende bymidte

Ideoplæg til Frederiksborgvej 3-5
Vindene blæser muligvis vinterkoldt om hjørnet på Frederiksborgvej, men man skal ikke tage fejl. Planerne er lyse, åbne og varme - og med stenurt på taget. Her mødes seniorer og familier i et helt nyt byområde, der binder arkitektoniske og bæredygtige sløjfer mellem Farum Bytorv, Station og Kumbelhaven.

Mandag aften præsenterede Furesø Kommune, Sophienberg Gruppen A/S og PLH Arkitekter de planer og det projekt, der skal skabe en sammenhæng mellem bygninger - både de bevaringsværdige og de nye, de tværgående stiforløb og de smukke gårdhaver. Og det er store ambitioner, der ligger bag udviklingen af Frederiksborgvej 3-5.

Egil Hulgaard (C), formand for Furesø Kommunes Udvalg for byudvikling og bolig, glæder sig til at se projektet tage form og var glad for det store fremmøde: "Vi har politisk arbejdet længe med projektet og det var spændende at se, hvordan det blev modtaget. Det bliver et byggeri, man kommer til at lægge mærke til og der er en række faktorer, som vi politisk har lagt vægt på herunder det arkitektoniske udtryk, sammenhængen med det eksisterende byggeri, anvendelse af udearealer, en kulturport ind til Farum Kulturhus m.m. Det er altid interessant at se om borgerne lægger vægt på noget helt andet end det vi har i første omgang har haft fokus på politisk, men heldigvis synes jeg den overordnede modtagelse var positiv.".

Det kommende byggeri vil udgøre ca. 8.000 m2, primært boliger inklusive fælleslokaler mv. fordelt på 14 rækkehuse i den gamle skole og ca. 60 familie- og seniorboliger langs Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.

'Den nye Kultur-ø med Kulturporten er flot og spændende - og binder bydelene sammen. Samtidigt skabes unikke, indbydende byrum', siger Jakob Søbroe, som er projektchef i Sophienberg Gruppen A/S.  Han glæder sig til det videre forløb i processen med at være med til at skabe denne nye, levende bymidte i et fint og positivt samarbejde med Furesø Kommune og PLH Arkitekter.

På borgermødet var der bl.a. spørgsmål om parkering og støjforhold og bekymring for indbliksgener. "Formålet med denne første borgerorientering er på et tidligt tidspunkt at inddrage flere input i det videre arbejde. Jeg håber, der kan findes gode løsninger i forhold til parkering, støj og indbliksgener i den kommende fase i projektudviklingen", siger Egil Hulgaard

Den gamle kommuneskole får nyt liv

Lene Bang (A), der er næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig, er begejstret for, at den gamle kommuneskole får nyt liv: "De karakteristiske gule bygninger på Frederiksborgvej 3 har vi fået bevaret, og de bliver inddraget på smuk vis i det kommende boligområde. Også pladsen foran får en ansigtsløftning. Stien fra Kumbelhaven føres ind under den gamle skole og videre ud i den bagvedliggende bibliotekshave, så stationsområdet bindes sammen med det centrale Farum. I overgangen sker det med et stort åbent område, et nyt amfiteater om man vil".

Grønne tage

I projektet arbejdes med at beklæde tagene på de nye bygninger med sedum - en stenurt. Det beskytter tagmaterialerne mod vejr og vind og holder på regnvandet, så kloakken ikke overbelastes under kraftige regnskyl.

Det sker der nu

Furesø Kommune vil i samarbejde med Sophienberg Gruppen og PLH Arkitekter arbejde videre med projektet og et forslag til lokalplan for området.

Forud for høringen af lokalplanforslaget skal Udvalg for byudvikling og bolig i foråret godkende det endelige projekt. Inputtene fra mandagens informationsmøde vil indgå i arbejdet, og det rådgivende udvalg for arkitektur og byrum vil blive tilknyttet arbejdet. I forbindelse med godkendelsen af forslaget vil der være en udstilling eller lignende i foråret.

Det er forventningen, at lokalplanforslaget bliver sendt i høring i forsommeren med en forlænget høringsperiode pga. sommerferien. Når lokalplanen er vedtaget skal ejendommen udbydes til salg før byggeriet kan gå i gang. Dette forventes at ske i anden halvdel af 2019.

Fakta om projektet

 • Der anlægges 170 overdækkede supercykel-p-pladser ved krydset ud mod Frederiksborgvej og Stavnsholtvej til erstatning for de 150 eksisterende, der nedlægges.
 • Ved at sammenlægge matriklerne kan der etableres en sammenhængende bilparkeringskælder under
 • P-kælderen har en fælles indkørsel fra den interne parkeringsvej, der løber parallelt med Stavnsholtvej, og en fælles udkørsel på Frederiksborgvej overfor Kumbelhaven.
 • I skolebygningens fritlagte kælder mod øst indrettes fælleslokale og gæsteværelser mod lyset og med udgang til bibliotekshaven samt pulterrum til de overliggende lejligheder i den mørke del.
 • Læs mere på furesoe.dk/frederiksborgvej
   
   

   
   

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Egil Hulgaard
Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188
Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223

Relevante links

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.