Mød politikerne og drøft Furesøs fremtidige kultur- og fritidsliv

Foto fra Furesø festialt
Store oplevelser i fritidens fællesskaber - som her til Furesø Festival? Flere muligheder for at være aktiv i hverdagen? Hvad vil du gerne lægge vægt på i en ny kultur- og fritidspolitik?
Kom til borgerdialogmøde den 21. januar og få en snak med politikere og andre borgere om, hvordan kultur-, fritids- og idrætslivet i Furesø skal se ud.

Skal børn i Furesø have kulturklippekort? Kan vi blive bedre til at udnytte udendørsarealer til kultur- og fritidsaktiviteter, og har vi nok tilbud til alle aldersgrupper - lige fra børn og unge til seniorborgere?

Kom til borgerdialogmøde og få en snak med politikere og andre borgere om, hvordan kultur-, fritids- og idrætslivet i Furesø skal se ud.

Til sommer skal en ny politik på kultur- og fritidsområdet være færdig, og derfor inviteres Furesøs borgere nu til borgerdialogmøde om den kommende politik.
Det er Udvalg for kultur, fritid og idræt, der står bag mødet, og udvalget opfordrer både borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og andre, der har lyst til at præge kultur- og fritidslivet i Furesø til at komme.

"Et godt fritid-, kultur- og idrætsliv er vigtigt for et lokalsamfund. Det er med til at skabe sammenhængskraft, fællesskabsfølelse og tolerance. Derfor er det så vigtigt, at vi alle tager del i debatten og byder ind med det, der har betydning for os," siger Tine Hessner (B), formand for Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt.

Næstformand i udvalget, Muhammed Bektas (A) glæder sig til at møde nogle af de mange furesøborgere, politikken skal dreje sig om.
"Det særlige ved kultur- og fritidsområdet er jo, at det berører os alle og kommer os alle til glæde. Det skal politikken afspejle, og derfor har vi forsøgt at samle input på så mange forskellige måder", siger han.

 

Mange har bidraget

Med borgerdialogmødet nærmer afslutningen på de borgerrettede aktiviteter omkring politikkens udformning sig nemlig. Hen over efteråret har forskellige borgere deltaget i processen, blandt andet ved at åbne deres egne hjem og invitere andre ind til de såkaldte "Gæstebud". Her har særligt temaerne omkring børn, unge, fællesskab og frivillighed været populære samtaleemner. Andre borgere og brugere af fritidstilbud er blevet interviewet eller har givet input til et godt fritidsliv via den digitale borgerplatform, Citizenlab, og endelig har mange foreninger bidraget til debatten ved at tage en snak om foreningsvilkår i deres bestyrelser.

 

Byd ind med dine ideer til et godt fritidsliv

Mandag den 21. januar kl. 18:30-21 danner Furesø Rådhus og Udvalget for kultur, fritid og idræt rammen om et borgerdialogmøde for den kommende kultur-, fritids- og idrætspolitik. Tilmelding foregår via www.furesoe.dk/kfi-politik

Her kan du også læse mere om, hvilke temaer, der vil blive drøftet på mødet. Du kan også bidrage til debatten frem til den 18. januar på Citizenlab - det foregår ligeledes via furesoe.dk/kfi-politik

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)