Søg tilskud til dit frivillige sociale arbejde

legende børn
Furesø Kommune vil hjælpe dig, der vil hjælpe andre. Vi støtter med økonomisk tilskud, rådgivning og med at fremme samspillet med de kommunale tilbud på sociale og sundhedsmæssige områder.

Du kan søge efter §18-midlerne en gang årligt som organisation eller forening til dit frivillige sociale arbejde. Støtten dækker udgifter som; lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige.

Temaerne i 2019 dækker aktiviteter, der:         

  • Skaber sociale rammer med mulighed for fællesskab.
  • Skaber initiativer med mulighed for aktivt at udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.
  • Skaber tryghed.
  • Er målrettet udsatte borgere samt børn og unge.

Ansøgningsfristen er 8. marts 2019. Du søger ved hjælp af ansøgningsskemaet, der findes på www.furesoe.dk/frivillig eller i Borgerservice.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)