Ny leverandør kaster lys over Furesø

Foto af gadelys der spejler sig i regnvåd vejbane
Med en ny kontrakt for drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø er der nu igen udsigt til et langt mere stabilt lys på veje og stier i Furesø kommune.

Manglende vejbelysning har været et samtaleemne på gader og stræder i de forgangne år, hvor den daværende serviceleverandør ikke har kunnet løfte opgaven. Men nu lysner det over Furesø.

1. oktober begynder det erfarne vejbelysningsfirma, Citelum at drifte og vedligeholde vejbelysningen i Furesø Kommune.

Den forrige kontrakt blev opsagt, fordi drift-leverandøren ikke fik repareret fejl og mangler. Dette har betydet, at der har manglet lys i rigtig mange lamper. Kontrakten er nu endeligt ophørt, og forvaltningen har fået mulighed for at få rettet så mange fejl som muligt frem til den 1. oktober.

Vej og Park-området i Furesø Kommune har i perioden modtaget mange henvendelser fra frustrerede borgere, der ikke har kunnet forstå at, fejlene ikke blev rettet. Derfor er Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for miljø, natur og grøn omstilling tilfreds med, at den nye aftale falder på plads, nu hvor vi går den mørke tid i møde.

"Vejbelysning er vigtig, for, at vi kan færdes trygt på veje og stier. Det har været beklageligt og irriterende med det manglende lys, der har været de sidste par år. Jeg er derfor glad for, at der er fundet en erfaren operatør, og jeg ser frem til, at de fejl, der helt uundgåeligt vil opstå, kan repareres hurtigt og effektivt," siger hun.

Erfaren leverandør på vej

Citelum har vundet EU-udbuddet på drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i Furesø Kommune de næste fire år med mulighed for en 1-årig forlængelse ad to omgange.

Peter Rødgaard, CCO i Citelum glæder sig til at sende sine folk på arbejde i Furesø.

"Vejbelysning er noget af det, vi som borgere i Danmark bare forventer virker. Derfor tager vi det meget seriøst, at vi nu er sat på opgaven med at drive vejbelysningen i Furesø. Jeg håber, borgerne i Furesø vil tage godt imod os og være behjælpelige med at indrapportere, hvis de oplever fejl på det kommunale gadelys," siger han.

Citelum vandt udbuddet med et tilbud, der overbeviste på både indhold og laveste pris. Virksomheden beskæftiger sig med vejbelysning, trafiksignaler og en lang række Smart City-installationer og er en førende global aktør på området. Fra adressen i Hvidovre driver firmaet vejbelysningen i en række store kommuner som København, Frederiksberg, Hillerød og Albertslund.

Furesøborgerne holder øje med vejen

Det giver bedre fejlretning og er en stor gevinst for hele kommunen, når borgerne indrapporterer fejl og mangler, de støder på i gadebilledet.
Oplever du fejl ved gadelyset, er det let at gøre noget ved det. Med app'en Furesø BorgerTip ryger din besked direkte til den nye leverandør, og du får en melding, når der bliver arbejdet på at rette fejlen.
Med app'en på din telefon kan du vælge kategorien Gadelys og her se alle master (lyspunkter) omkring dig, og om andre allerede har meldt en fejl ind på masten. Fejltypen står med tekst, for eksempel 'lampe lyser ikke'.
Derefter får du direkte besked, når arbejdet med at løse fejlen går i gang.
Hvis du opdager en alvorlig fejl, hvor der for eksempel kan være risiko for stød, må du meget gerne ringe til vagtnummeret tlf. 7235 5190.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links