Udsatte borgere får troen på sig selv

Alle skal opleve, at de betyder noget for vores samfund og kan nærme sig arbejdsmarkedet eller starte uddannelse og praktik. Det er lykkedes at opnå i to målrettede beskæftigelsesprojekter i Furesø Kommune for henholdsvis unge og udsatte borgere. Det viser evalueringerne, som Udvalget for beskæftigelse og erhverv netop er blevet præsenteret for.

68 pct. af de unge arbejdsløse, der har været igennem Furesø Kommunes "Beskæftigelsesprojektet" har fået arbejde eller er startet på uddannelse. Det viser evalueringen af projektet, der har været i gang i et år.

De unge, der typisk kæmper med psykiske problemer, misbrug eller kriminalitet, er blevet tilbudt ansættelse i tre måneder med ordinær løn i kommunen. Gennem samarbejdet med sjakbajser, mentorer og gadeplansmedarbejdere er de unge kommet i udviklingsforløb og "snusepraktik" i virksomheder for efter de tre måneder at kunne træde ud på arbejdsmarkedet eller begynde på en uddannelse. Det lykkedes for 19 af de 28 deltagere.

"Alle borgere i Furesø Kommune skal opleve, at de betyder noget for vores samfund og kan bruges til noget. Det er utrolig positivt, at blandt andet unge 16-30 årige, der ikke tidligere har været klar til arbejde, er det nu takket være indsatser som Beskæftigelsesprojektet," siger Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalget for beskæftigelse og erhverv i Furesø Kommune.

Det Mobile Servicehus
Et andet initiativ "Det Mobile Servicehus" har betydet, at en række udsatte arbejdsløse med fysiske eller psykiske problemer har fået troen på, at de kan få foden ind på arbejdsmarkedet igen. De er blevet matchet med kommunale opgaver, som ikke er blevet udført af andre og har for eksempel hjulpet til ved større arrangementer, udført praktisk arbejde i Kulturhuset eller lavet ekstra aktiviteter for ældre mennesker på plejehjem.

"Det er vigtigt, at vores arbejdsløse på offentlige ydelser holder sig i gang og yder deres bidrag for at kunne komme i job. Derfor er jeg meget glad for resultaterne fra blandt andet Det Mobile Servicehus, hvor det ved en kombination af muligheder og krav er lykkedes at få udfordrede unge og andre borgere ud på arbejdsmarkedet," siger Jesper Larsen (V), medlem af Udvalget for beskæftigelse og erhverv.

Evalueringen viser, at de arbejdsløse har oplevet stor værdi af at komme i praktik. Og efter forløbet i Det Mobile Servicehus er væsentligt flere kommet i virksomhedspraktik og i fleksjob og dermed kommet i arbejde eller nærmet sig arbejdsmarkedet.

"Det er afgørende, at vi ser mulighederne i alle, og at vores beskæftigelsesprojekter udvikler unge som voksne, der har haft det svært i deres liv," siger Tine Hessner (B), næstformand i Udvalget for beskæftigelse og erhverv.

Fakta:

  • Beskæftigelsesprojektet og Det Mobile Servicehus blev startet op i 2017.
  • "Beskæftigelsesprojektet" tilbyder unge med fx psykiske problemer eller problemer med misbrug, kriminalitet eller stor gæld at blive ansat i tre måneder med ordinær løn i kommunen.
  • Ansættelsen ses som en "træningsbane" og sker i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder og betyder, at de unge opdager, at de har potentiale til at komme videre.
  • Det Mobile Servicehus er en "straksaktiverende indsats" for borgere på ledighedsydelse, der venter på et fleksjob. Borgerne kan have både fysiske og psykiske udfordringer, som begrænser dem i at have et fuldtidsjob

Det Mobile Servicehus matcher de ledige med kommunale serviceopgaver, som ikke bliver varetaget i dag både i forhold til typen af arbejde og antal timer. Det giver udsatte borgere et mere positivt syn på sig selv og medvirker til, at de oplever, at de også kan bidrage til og indgå i fællesskaber.

 

 


Kontakt

Hasan Yilmaz
Ryttervænget 44
3520 Farum
E-mail: hyi@furesoe.dk
Tlf.: 2145 0704
Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
E-mail: jla1@furesoe.dk
Tlf.: 6131 5375 

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen