Skolebyrådsdag: 8. klasser fordelte 100.000 (rigtige) kr.

Skolebyrådsdag 2018: Eleverne argumenterer for fordelingen af midler
Ved årets Skolebyrådsdag for kommunens 8. klasser måtte politikerne vige pladsen i byrådssalen til fordel for eleverne. På bordet efterlod de 100.000 (rigtige) kroner. Opgaven til eleverne var klar: Fordel de 100.000 kr. mellem seks aktuelle projekter, der alle har FN's verdensmål som fælles ramme.

Hver 8. klasse sendte to skolebyrådsrepræsentanter fra Furesøs folkeskoler, som skal forhandle og diskutere de fremstillede projekter. Eleverne har fået en dagsorden, som den ville se ud på et almindeligt byrådsmøde. I løbet af november har 8. årgang forberedt sig på Skolebyrådsdagen i Samfundsfag, hvor de har arbejdet med FN's Verdensmål og den demokratiske beslutningsproces.

Helt ind i det demokratiske maskinrum

"Eleverne skulle dele rigtige penge ud til aktuelle, lokale problemstillinger, lige som vi gør i byrådet i det daglige. Hensigten med skolebyrådsdagen er netop at give eleverne indblik i og forståelse for en demokratisk beslutningsproces. Det kan være rigtig svært at få regnskabet til at gå op og fordele pengene. Nogle gange vil man mere end man kan", siger Henrik Poulsen (A), formand for Udvalget for skole- og ungdomsuddannelse. Han var ovenud imponeret over elevernes store engagement og viden. "Eleverne havde en meget spændende og livlig debat, hvor de fik vendt mange detaljer og flotte overvejelser om både miljø, børn og unge, uddannelse og økonomi og socialt udsatte familier".

Skolebyrådet kunne vælge at give penge til et eller flere af seks projekter. Projekterne kommer fra Skolelandbruget, Fiskebæk Naturskole, Grøn Guide, Familiehuset, Ungeafdelingen, og de byggede alle på et eller flere af de 17 FN's Verdensmål. Det eneste krav var, at eleverne i fælleskab skulle beslutte og prioritere, hvordan og hvad de 100.000 kroner fra kommunens budget skulle øremærkes til.

"I Furesø Kommune har vi Det Fælles Læringssyn, som fokuserer på, at elever skal udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. På Skolebyrådsdagen bruger eleverne alle tre kompetencer - de vurderer projekter ud fra økonomi og samfundsfaglig viden, de samarbejder, forhandler og skal nå til enighed og i løbet af dagen træffer de personlige valg på baggrund af personlige refleksioner" fortæller Henrik Poulsen.

Furesøs Fælles Elevråd var værter for dagen og guidede Skolebyrådet frem til den endelige beslutning: "Vi synes, at det er en fantastisk mulighed Skolebyrådsdagen giver, og derfor er vi glade for at være værter, og være behjælpelig i det omfang vi kan, så skolebyrødderne og deres rådgivere får mest muligt ud af dagen. Vi håber, at eleverne, som deltager i Skolebyrådsdagen har lært en masse og haft en god oplevelse", siger Sigurd Jeppe Pade Jensen, formand for Furesø Fælles Elevråd.

Eleverne på Skolebyrådsdagen er med til at sætte et punktum for et år som officiel Ungdomskommune giver nu stafetten videre til Furesø Byråd. Fordelingen af midler skal nu godkendes officielt af byrådet, og det er ambitionen, at de vedtagne projekter bliver ført ud i livet i løbet af 2019.

Sådan valgte eleverne at fordele de 100.000 kroner:

  • 10.000 kr. til Skolelandbruget til installation af LED-lamper fremfor de lysstofrør de har nu.
  • 37.500 kr. til Gruppetilbud børn og unge, som har brug for at lære at håndtere deres vrede og udvikle deres sociale kompetencer samt uddannelse af en ekstra lærer til Gruppetilbud.
  • 25.000 kr. undervisningsprojektet "Rigtige penge klær' dig og din hverdag" om økonomi.
  • 15.000 kr. til undervisningsmaterialer i alternative energiformer.
  • 12.500 til familieoplevelser for socialt udsatte familier.

Video med ungdomspolitikere

I forløbet op til Skolebyrådsdagen er 8. årgang blevet præsenteret for tre unge politisk aktive, som har fortalt om deres vej ind i demokratiarbejdet. 

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Playmaker - Åben Skole

Ida Stenum Poulsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5187
Mail: play@furesoe.dk  

 

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Relevante links