Få indflydelse: Valg til skolebestyrelserne

Klasselokale
Vil du være med til at forme skolelivet for Furesøs folkeskoleelever? I foråret 2018 er der valg til bestyrelserne på Furesø Kommunes 7 folkeskoler.

I skolebestyrelserne arbejder forældre og skoler sammen om at finde løsningerne for implementeringen af skolereformen, elevernes  læring og dannelse  og deres hverdag på skolen. Du kan stille op som kandidat, når der i foråret skal vælges ny skolebestyrelse. De nye skolebestyrelser tiltræder fra august 2018.

Skolebestyrelserne fastsætter og vedligeholder de overordnede principper, ordensregler og værdisæt for skolen, fx omkring mobning, medarbejdertrivsel og it. Medlemmerne kan deltage ved ansættelsessamtaler, samt ved møder med andre skolebestyrelser. Der er med andre ord mulighed for indflydelse på elevernes trivsel og skolernes undervisnings-miljø. Skolebestyrelserne er repræsenteret i Samrådet for Folkeskoler som mødes med Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse.

Formanden for Furesøs nye Udvalg for skole og ungdomsuddannelser, Henrik Poulsen (A), forventer ikke, at det bliver svært at finde medlemmer til de nye skolebestyrelser: "I Furesø Kommune vægter vi samarbejdet med forældrene i skolerne og dialogen med forældrerepræsentanterne meget højt. Og det gør forældrene også. Skolebestyrelserne er og vil gerne være med til at sikre, at alle vores børn og unge trives og lærer, så de får de bedst tænkelige forudsætninger for at klare sig godt senere i livet både socialt og fagligt. Vi skaber løsningerne sammen hver eneste dag, og de stærke fællesskaber blandt forældrene er med til at skabe de bedste rammer for fællesskaber blandt eleverne".

I september bliver der afholdt et opstartsseminar for de nye skolebestyrelser, hvor også Udvalget for skole og ungdomsuddannelse er repræsenteret. Seminaret vil have fokus på bestyrelsernes arbejde, samarbejde og kompetencer ift. det lokale skolemæssige- og det kommunale perspektiv. Derudover vil seminaret give skolebestyrelserne og udvalget et indblik i nutidens- og fremtidens skole.

Skolerne informerer nærmere om valget via skolernes forældreintra. Du kan få oplyst reglerne for opstilling til skolebestyrelsesvalget samt tidsplanen for valg¬ene ved at henvende dig til den enkelte skole. Forældre til elever, der starter i børnehaveklasse i august får direkte besked via Digital Post.

Læs mere på www.furesoe.dk/skolebestyrelsesvalg


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008