Nu skal rækkehuse og lejligheder også sortere deres affald

Furesøs villaejere har haft mulighed for at sortere deres affald i snart 3 år. Nu kommer turen til rækkehuse og lejligheder. Den nye ordning betyder, at alle rækkehuse og lejligheder skal til at sortere deres køkkenaffald i mad- og restaffald, samt papir, glas, plast og metal.

Furesø Byråd har netop vedtaget en ny ordning for sortering af affald fra rækkehuse og lejligheder og tager dermed et vigtigt skridt i forhold til at opfylde genanvendelsesmålene i affaldsplanen til gavn for klima og miljø. Det nye er, at madaffald, plast og metal også skal sorteres fra. Kommunen tilbyder flere forskellige løsninger og beholdertyper, så ordningen kan tilpasses de enkelte boligområder mest muligt. Der kan laves en ordning for den enkelte husstand med beholdere på egen grund, en ordning for et helt boligområde med fælles beholder eller en blanding af de to løsninger.

"Vi har holdt et meget velbesøgt borgermøde om den nye affaldsordning og har modtaget mange gode høringssvar. Vi har lyttet til borgernes bekymringer og justeret på ordningen. Fx har borgerne nu mulighed for at søge om dispensation til at stille fælles affaldsbeholdere på et offentligt areal, hvis det ikke er muligt at stille beholder på boligområdets eget areal" fortæller Lene Munch-Petersen (A).

Selv om alle boligområderne bliver kontaktet af kommunen eller Vestforbrænding i løbet af 2019, vil ordningen først være udrullet til alle områderne ved udgangen af 2021.

Lene Munch-Petersen (A) uddyber: "Vi har en modtaget en del henvendelser fra boligområder, der rigtigt gerne vil i gang hurtigst muligt. Dem tager vi kontakt til allerede i løbet af januar. Hvis der er flere boligområder der vil i gang hurtigst muligt, skal man skrive til kommunen på bme@furesoe.dk, så tager vi fat på jeres boligområde så snart vi kan".

Til de boligområder, som gerne selv vil i gang med at lave en ordning, laver kommunen en vejledning i, hvilke overvejelser man skal igennem for at finde den bedst mulige affaldsløsning. Kommunen skal dog stadig godkende løsningen inden den bliver ført ud i livet. Vejledningen kan findes på furesoe.dk/sortering. Her er der også en beskrivelse af de beholdere der kan vælges, eksempler fra andre boligområder, en lang liste over ofte stilede spørgsmål og meget andet.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Relevante links