Udviklingsudvalg skal se på, hvordan vi gør skolerne i Furesø endnu bedre

Holdet er sat: 11 topmotiverede medlemmer bestående af politikere, forældrebestyrelsesrepræsentanter, skoleleder- og medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter fra Furesø Fælles Elevråd. Den 2. september smøgede de ærmerne op og tog hul på arbejdet.

Udvalget skal komme med forslag til en fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler. Det betyder, at Børne- og Skoleudvalget i starten af 2018 bliver præsenteret for en række anbefalinger til, hvordan man styrker kvaliteten og indholdet i undervisningen, og hvordan man sikrer gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole, og efterfølgende fra skole til ungdomsuddannelse.

På udvalgets første møde blev medlemmerne præsenteret for hinanden og rammen og målene sat for udvalgets arbejde.

Udviklingsudvalgets arbejde tager blandt andet udgangspunkt i 'Furesø Fælles Læringssyn 0-18 år' – der blev præsenteret på børnetopmødet for byrådspolitikere, elever, forældre og personale på skoler og institutioner i foråret. Det fælles læringssyn sætter fokus på børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Henrik Poulsen (A) er udpeget som formand for udviklingsudvalget: "Vi skal hele tiden arbejde med at gøre vores gode skoler endnu bedre. Børnene skal trives og lære, så de får de bedst tænkelige forudsætninger for at klare sig godt senere i livet både socialt og fagligt. Og så skal skolerne samtidig være arbejdspladser, hvor medarbejderne har gode arbejdsvilkår og gode rammer at arbejde med børnene i. Jeg har store forventninger til udviklingsudvalgets arbejde, og det lover allerede godt, for det er nogle meget engagerede medlemmer, der stiller erfaringer og perspektiver til rådighed i udvalget".

Udviklingsudvalget består af:

  • Tre politikere: Henrik Poulsen (A), Egil Hulgaard (C) og Helle Katrine Møller (B) 
  • Tre forældre fra skolernes forældrebestyrelser: Bettina U. Møller, Karin Al-sø og Claus Goldberg
  • Elevrepræsentanterne Jesper Dyhrberg og Sigurd Pade
  • Skoleleder Pia Christensen
  • Medarbejderrepræsentant Louise Ekmann Brandt
  • Medarbejderrepræsentant Jane Maj Hanson

I sammensætningen af udviklingsudvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter omkring skoleområdet i Furesø Kommune.

Medlemmer af udviklingsudvalget på skoleområdet, 2017-2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008