Udviklingsudvalg om institutionsbyggeri godt i gang

Udviklingsudvalget om fremtidig institutionsstruktur i Furesø er kommet godt i gang. Udvalget tæller ti meget motiverede medlemmer, der på første møde har drøftet, hvad udvalget vil lægge vægt på, når de næste 10 års udvikling på dagtilbudsområdet skal tegnes.

De kommende år vil Furesø se en stigning i antallet af kommunens yngste borgere. På den baggrund har byrådet valgt at bede forældre, ledere og ansatte om – sammen med politikerne – komme med anbefalinger til en langsigtet udviklingsplan for de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. 

Som inspiration til arbejdet skal udvalget blandt andet ud at se eksempler på nyt og visionært daginstitutionsbyggeri, og de skal være i dialog med eksperter om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte børns trivsel og læring i vuggestuer og børnehaver.

Lene Munch-Petersen (A), medlem af Børne- og Skoleudvalget og formand for udviklingsudvalget, glæder sig over det store engagement, som udviklingsudvalgets medlemmer viste på første møde: ”Politikere, forældre og medarbejdere skal de kommende måneder skabe et godt grundlag for de vigtige beslutninger om fremtidens institutions-struktur. Med dette udvalg har vi tid til at fordybe os i emnet og til at lytte til de mange interessenter på området. Jeg har store forventninger til udviklingsudvalgets arbejde og vil gerne takke de borgere og medarbejderrepræsentanter i Furesø, der stiller deres erfaringer og perspektiver til rådighed i udviklingsudvalget.” 

Udviklingsudvalgets medlemmer:

 • 3 politikere: Lene Munch-Petersen (A), Kasper Krüger (V) og Øjvind Vilsholm (Ø)
 • 4 forældre: Christina Garrigues, Kristine Nørgaard, Lisa Roed og Pia Olander
 • Områdeleder Inge Fabricius
 • Daglig leder Tina Normann Flintsø
 • Medarbejderrepræsentant Jane Maj Hanson

I sammensætningen af udviklingsudvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter omkring dagtilbudsområdet i Furesø Kommune.

Fakta

Udviklingsudvalgets arbejde tager blandt andet udgangspunkt i otte guidelines for udvikling af dagtilbud, som Udviklingsforum Furesø udviklede i foråret 2015:

 1. Høj kvalitet: Børns trivsel, udvikling og læring i fokus 
 2. Selvbestemmelse indenfor fællesskabet 
 3. Forældresamarbejde og involvering 
 4. Mangfoldighed 
 5. Beliggenhed og fysiske rammer med fokus på kvalitet & nærhed 
 6. Inddragelse af børn
 7. Normering er en grundsten i gode daginstitutioner 
 8. Faget i højsædet 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250