Tilladelse: Stuehus på Flagsøvej 7

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at opføre et nyt stuehus på Flagsøvej 7, 3520 Farum. Stuehuset skal erstatte det tidligere stuehus, der er nedrevet.

Vil du klage over afgørelsen, skal det ske til Planklagenævnet senest den 5. oktober 2017 via Klageportalen, som ligger på borger.dk og virk.dk. Yderligere information om Planklagenævnet findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Se afgørelsen med klagevejledning på www.furesoe.dk/tilladelser

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links