Forslag til byggeprojekt ved den gamle Sparkøbmand på Farum Hovedgade

I Furesø Avis kunne man torsdag den 14. september 2017 læse om et nyt forslag til projekt med butikker og boliger ved den gamle Sparkøbmand på Farum Hovedgade (Frodes Plads). I juni præsenterede ejerne deres foreløbige tanker for Furesø Kommunes forvaltning. Forvaltningen har nu modtaget et revideret projektforslag og er i gang med at gå det igennem.

By- og kulturdirektør i Furesø Kommune, Niels Thygesen, oplyser: ”Mange elementer – ikke mindst projektets forhold til arkitektur- og byrumsstrategien for Farum Hovedgade, men også de trafikale og miljømæssige forhold - skal vurderes nærmere og drøftes både med ejerne, lokale interessenter og i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget”. 

Niels Thygesen fortæller videre: ”Det er vigtigt, at den nye bebyggelse bidrager til hovedgadestrækningens karakter af stationsby. Den skal spille godt sammen med både de omgivende bevaringsværdige bygninger, med pladsen på hovedgadens højeste punkt og med det igangværende renoveringsprojekt for hovedgaden. Vi skal se på både bygningernes højder, længder og udtryk. Vi skal overveje parkeringsforholdene for biler og cykler og sikre, at 'det bløde gadeliv' kan udfolde sig. Og vi skal se på indpasningen af træer og eventuelle andre grønne elementer”. 

Når disse indledende overvejelser er gjort, vil der blive indkaldt til møde i den bredt sammensatte dialoggruppe vedr. renoveringen af Farum Hovedgade. Senere vil der blive inviteret til møde for de, der bor og driver erhverv omkring Frodes Plads. 

Alle der interesserer sig for udviklingen i Farum Hovedgade vil således få mulighed for at give deres mening til kende og bidrage til grundlaget for byrådets beslutninger om området. 

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links