Oprensning af sø og grøft, Mosevangsvej 45

Furesø Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø og en grøft, der leder ned til søen ved Mosevangsvej 45, 3520 Farum.

Eventuel klage over dispensationen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Se afgørelsen med klagefrist og klagevejledninger på www.furesoe.dk/dispensationer

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links