Nyt mobilt servicehus: Alle skal i beskæftigelse i Furesø

Furesø Byråd besluttede inden sommerferien at etablere et mobilt servicehus for kommunens ledige borgere. Med beskæftigelsesmuligheder i kommunale virksomheder, ønsker byrådet at skabe gode betingelser for, at den ledige kan udvikle sine kompetencer, inden han eller hun kommer videre i arbejde.

I dag har kommunen ca. 70 borgere på ledighedsydelse, der venter på at komme videre i et fleksjob. Denne gruppe vil kommunen gerne give ekstra opmærksomhed, så flere kommer hurtigere i mål med at kunne forsørge sig selv igennem et arbejde. Furesø Kommune har allerede etableret en nytteindsats for unge og straksaktivering for kommunens nyledige med stor succes. Nu søsætter kommunen altså endnu en indsats "Det mobile servicehus" med opstart i oktober 2017. Alle indsatserne løftes af enheder i de kommunale virksomheder i Furesø.

Læs mere om byrådets beslutning om at etablere et mobilt servicehus den 7. september 2017.

Mobil opgaveløsning

Det mobile servicehus kan hurtigt mobilisere og fleksibelt matche de ledige med de opgaver, der bliver stillet fra de kommunale virksomheder - uanset antal timer og opgave. Og det er jobcentrets ansvar at finde en ledig, der kan løse opgaven, og at kontakte de ledige, når der er en opgave, som netop de kan løse og matcher deres kompetencer.  

"Det er afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan, for at kommunens ledige borgere kommer ud på arbejdsmarked i Furesø. Så mange som muligt skal have en meningsfuld hverdag og noget at stå op til. Det er den store opgave, vi skal løse sammen. Vi skal sikre os, at vi ikke taber mennesker på gulvet, men at alle kan indgå i et fællesskab. De ledige skal opleve at være med i en aktiv indsats, der fører til job eller uddannelse", udtaler formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben Sandberg Pettersson (A).

Opgaver erstatter ikke et ordinært arbejde

Opgaverne erstatter ikke et ordinært arbejde, men er et supplement og en hjælp i hverdagen. Det kan fx være opgaver ved særlige arrangementer, hvor der er behov for ekstra praktisk hjælp til oprydning eller madlavning. Eller hvis der er behov for et par ekstra hænder når børnene i børnehaven skal på tur.

"Vi får allerede flere og flere ledige hurtigere videre i job eller uddannelse. Det er jeg glad for. Men uanset ledighedsårsag, skal man bidrage, der hvor man kan. I kommunen har vi allerede gode erfaringer med nyttejobs til unge. Det virker og har en hurtig effekt. Mange, der har været i gang med et nyttejob, er kommet i selvforsørgelse, og vi antager, at størstedelen af de ledige, der skal udføre opgaver via det nye mobile servicehus også kommer hurtigere videre i arbejde, siger jobcenterchef Flemming Sommer.

Jobcentret har allerede fået henvendelser fra andre forvaltninger med opgaver, der skal løses. Ledige får derfor muligheden via det mobile servicehus at indgå i et arbejdsfællesskab og yde en indsats, der gavner.  

Fakta

Læs mere om den kommende pris til den virksomhed, der tager et særligt socialt ansvar

Vil du rekruttere ny arbejdskraft eller være med til at tage et socialt ansvar i Furesø Kommune, så kontakt virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Furesø.

 

Kontakt

Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen