Naboønsker imødekommet for bygning på KolleKollevej

Planerne for den ubebyggede grund på Kollekollevej bliver ændret, så de er i tråd med de mange ønsker og ændringsforslag, naboer og andre er kommet med i høringsperioden. Det besluttede Miljø-, Plan- og Teknikudvalget onsdag den 6. september.

Planerne for et byggeri på Kollekollevej bliver nu justeret, efter at naboer til 'Spejdergrunden' er kommet med en række ønsker og ændringsforslag. Forslagene går dels på at justere byggeriets højde og udformning, dels på de trafikale forhold omkring et byggeri.

Onsdag den 7. september skulle Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune tage stilling til 27 indsigelser med to underskriftindsamlinger mod forslaget til Lokalplan 132. Planen muliggør, at der på Kollekollevej 31-39 kan bygges et kontorhus med boliger på øverste etage. Det lokalplanforslag, der blev sendt i høring udløste en række indsigelser og og ændringsforslag. En lange række af ændringsforslagene er blevetindarbejdet i det justerede planforslag, fortæller udvalgsformand John Ingemann Allentoft (C) fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø:

"På baggrund af den offentlige debat tilkendegav jeg ved afslutningen af høringsperioden før sommerferien, at jeg var overbevist om, at der ville ske ændringer i lokalplanen. De ændringer har repræsentanter for naboerne nu kvalificeret og hjulpet med at konkretisere", siger John Ingemann Allentoft. "I udvalget sætter vi stor pris på nabogruppens engagement. Jeg er sikker på, vi ender med et byggeri, som alle kan acceptere. Som det er nu, ligger der ikke et konkret projekt på grunden, så det bliver spændende at lodde interessen blandt ejendomsudviklerne", siger han.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets beslutning betyder, at lokalplanens krav til et byggeri på grunden skærpes på en række punkter.

"Først og fremmest begrænser vi byggemulighederne på grunden i forhold til det offentliggjorte planforslag - fra 3.150 m² til max 2.700 m². Højden nedsættes fra max 15 til max 11,5 meter, suppleret med det krav, at en del af bygningen kun være 8,5 m høj, så vi får et spændende byggeri med stor variation. Det vil også vise sig ved, at et byggeri skal udføres med stor variation i facaden, " siger John Ingemann Allentoft.

Trafikken skal glide

Udvalget besluttede også, at der på Kollekollevej skal sikres plads mellem kørebanerne, så trafik fra vest kan svinge ind på grunden uden at blokere den øvrige trafik på Kollekollevej, der specielt i morgenmyldretiden er meget tæt. Samtidig undersøger kommunen andre tiltag, der kan lette trafikafviklingen.

Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), er glad for den vilje til dialog, der har været i processen. "Naborepræsentanterne er gået konstruktivt ind i processen og har fulgt den helt frem til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, hvor de havde foretræde, før udvalget behandlede sagen. Jeg har også haft en række møder med nabogruppen, der har argumenteret godt for de foreslåede ændringer. Borgernes engagement er med til at sikre kvalitet og gode løsninger i den fremtidige byudvikling", siger han.

Byrådet skal senere på måneden vedtage den endelige lokalplan, hvorefter byggegrunden kan udbydes til salg. Ved valget af tilbud vil kommunen lægge stor vægt på, at byggeriet arkitektonisk lever op til byrådets ønsker om et smukt og bæredygtigt bymiljø.
 

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Relevante links