Hvad skal der ske med det gamle rådhus på Frederiksborgvej?

Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Før byrådet sælger området, skal der fastlægges nogle rammer for områdets anvendelse og bebyggelse.

Et forslag til disse byplanmæssige rammer er nu offentliggjort.

Skriv til Furesø Kommune inden den 29. november 2017, hvis du har bemærkninger til de byplanmæssige rammer for det gamle rådhusområde.

Rådhusgrunden i Farum

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)