Flyvestationen får fire nye fællesskaber

Landingsbanen på Flyvestation Værløse
Bofællesskabet Mageløse og tre andre boligområder på Flyvestationen rykker et skridt nærmere med den lokalplan, der nu er på vej i høring.

Miljø-, Plan og Teknikudvalget (MPT) i Furesø Kommune har anbefalet til Byrådet, at Lokalplan 121-1 kan sendes i offentlig høring. Planen vedrører yderligere 154 af de planlagte 430 nye boliger i Sydlejren.

Når planen er endelig godkendt vil der blive mulighed for at etablere 4 nye boligområder, herunder bofællesskaberne ”Mageløse” og ”Staldhusene”. Dermed er en vigtig milepæl nået for de nuværende og kommende furesøborgere, der ønsker at etablere sig i Sydlejren, siger John Ingemann Allentoft, formand for MPT.

"Hvert eneste projekt, vi konkretiserer i Sydlejren, bringer os tættere på drømmen om Flyvestationen som stedet at lande for nye familier og for borgere her fra Furesø, der har lyst på at prøve noget nyt i deres tilværelse. Det kræver tålmodighed at planlægge og udvikle et helt nyt byområde, når man skal gøre det ansvarligt. Derfor er det et positivt fremskridt, at vi nu beder byrådet sende lokalplanen i høring i en periode på otte uger,” siger han.

Mageløst byggeri på vej

 Èt af de boligprojekter, der følger processen nøje, er det nyetablerede bofællesskab Mageløse. De 29 familier i alderen 0-72 år fandt sammen efter en workshopproces, hvor Furesø Kommune i vinteren 2016 inviterede alle med bofællesskabstanker til at mødes og få hjælp til at udvikle deres ideer sammen. Nu ligger planerne for et arkitektegnet bofællesskab klar med en drøm og en forventning om at kunne flytte ind i løbet af 2018.

”Som nybygger i et område som Flyvestationen skal man gøre sig nogle ting klart. Vi bygger ikke på en tidligere mark med roetoppe stikkende op af jorden. Vi bygger på et sted med en fantastisk historie fra oldtid over koldkrigstid til vores egen fremtid. Derfor har det været vigtigt for os at få belyst såvel områdets kvaliteter som udfordringer. For eksempel har vi skullet sikre os, at der også i fremtiden bliver taget hånd om gammel forurening, og at der er klarhed om fordelingen af ansvar og omkostninger, og det har vi nu tryghed for, siger Søren Gabriel, der er medlem af Bygge- og Arkitektgruppen hos Mageløse.

Bofællesskabets byggeri med 29 gårdhavehuse og et fælleshus centrerer sig om området omkring det ikoniske kontroltårn ved Jonstrup-indgangen til Flyvestationen. Ved siden af dette planlægges bofællesskabet Eco Village med 43 boliger og et fælleshus. Nord for Perimetervej etablerer REKA Gruppen to private rækkehusbyggerier, Bringegårdene med 42 boliger og Officershusene med 40 boliger og en delvist bevaringsværdig skolebygning fra da Flyvestationen var i brug.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links