Renovering af Farum Hovedgade skrider planmæssigt frem – Fortsat dialog om Akacietorvet

Borgerne kan snart tage de nye cykelstier og fortove mellem Akacietorvet og Farum Gydevej i brug. Herefter flytter renoveringen af Farum Hovedgade videre til strækningen fra Stationsvej til Williams Plads. Furesø Kommune arbejder lige nu med en samlet plan for belægning, beplantning og byrumsinventar for Akacietorvet. Det vil ske i samarbejde med de berørte grundejere og dialoggruppen for Farum Hovedgade.

Der er gang i renoveringsarbejdet på Farum Hovedgade. Første delstrækning er ved at være færdig, og maskiner og arbejdsfolk rykker nu fra den meget smalle landsbygade til området mellem Stationsvej og Williams Plads, hvor Hovedgaden breder sig lidt mere ud. Her kan der blive god bredde på cykelstier og fortove på næsten hele strækningen.

Afspærring ved Williams Plads ifm. renovering af Farum Hovedgade

Fortsat dialog om en samlet plan for Akacietorvet

"Mange har ytret sig om de valgte løsninger i Farum Hovedgade. Særlig opmærksomhed har der været omkring Akacietorvet og de træer, der står der. Derfor involverer vi nu en bredere kreds i en samlet plan for belægning, beplantning og byrumsinventar omkring Akacietorvet. Vi går efter at finde en løsning, som tilgodeser de erhvervsdrivende, og som tager højde for de øvrige grundejeres ønsker og input fra dialoggruppen", fortæller formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft. 

Målet er, at kommunen i foråret 2018 kan gennemføre renoveringen af strækningen omkring Akacietorvet med afsæt i en samlet plan for belægning, beplantning og byrumsinventar.

Gammel gade med smalle stier

"At gøre Farum Hovedgade mere trafiksikker og mere attraktiv for både grundejere, trafikanter og erhvervsliv er ikke ligetil. Da den gamle landsbygade opstod, havde man af gode grunde ikke øje for nutidens trafikale behov. Ønsket om, at der fortsat skal kunne  køre busser i begge retninger har haft betydning for pladsen til fx cykelstier", fortæller by- og kulturdirektør Niels Thygesen. 

Kørebanen på hovedgaden bliver 6 meter bred, så to busser kan passere hinanden i lav fart. Der er cykelsti i begge sider, som er adskilt fra kørebanen med kantsten. Mellem cykelsti og fortov er der tre rækker chaussesten. Som hovedregel er bredden på cykelstien 1,6 meter og fortovet 1,4 meter, inklusiv de tre rækker chaussesten. Nogle steder har det dog været nødvendigt at gøre cykelstier og fortove smallere. På den smalleste strækning er chaussestenene mellem cykelsti og fortov til gengæld skåret helt flade, så det er muligt at køre med el-kørestol, barnevogn og ladcykel på stenene.

”Jeg er sikker på, at når først renoveringen er færdig og de afsluttende slidlag er lagt, så vil alle trafikanter opleve renoveringen som en forbedring,” slutter John Ingemann Allentoft.  

Fakta

  • Mellem Akacietorvet og Williams Plads ventes den nye belægning færdig ved udgangen af 2017. Det øverste lag asfalt på kørebanen bliver lagt i 2018.
  • Med renoveringen af Farum Hovedgade bliver hastigheden sat ned, de nedslidte belægninger skiftes, og så adskilles kørebane og cykelsti med en kantsten.
  • Find information om omkørsel og busser på furesoe.dk/farumhovedgade
 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links