Debat om miljøbeskyttelse på Flyvestationen

Foto af cyklister på landingsbanen
På Miljørådets debatmøde tirsdag aften blev beskyttelsen af miljøet på Flyvestationen sat på dagsordenen. Debat- og spørgelysten var stor fra de cirka 60 interesserede fremmødte.
Vi kender alle Flyvestationens enestående natur- og kulturhistorie. De gamle flyverskjul og hangarerne giver stedet sit særlige udtryk og vidner om Forsvarets brug af området gennem årtier. Siden Forsvaret forlod Værløse Flyvestation, er området nøje kortlagt for forurening og renset op, så der er trygt at bo i den nye bydel, der er på vej. Igennem de seneste 25 år har Forsvaret drevet flere afværgeboringer, der sikrer, at forurening i de dybere jordlag ikke breder sig.

Anlæggene drives nu af det statslige udviklingsselskab Freja Ejendomme, der vil stå for driften de kommende 5 år. Ansvaret for forureningerne er dog fortsat Forsvarets. Furesø Kommunes fører tilsyn med miljøbeskyttelsen og afværgeanlæggene på Flyvestationen og vil også gøre det i fremtiden.

”Som en del af åbningen af Flyvestationen bliver der nu taget hånd om forureningen og renset op, de steder, hvor det er nødvendigt. Der er ingen diskussion om, at Forsvaret, nu og i fremtiden har ansvaret for forureningen, Vi skal som kommune føre tilsyn med, at forureningen bliver håndteret professionelt, forsvarligt og i overensstemmelse med miljøkravene. Det har vi gjort de seneste 10 år, og det fortsætter vi med”, understreger Furesø Kommunes kommunaldirektør, Christine Brochdorf. 

Miljørådets
 formand, Ingvar Frier indledte det velbesøgte møde. Foruden tilhørere og miljørådsmedlemmer deltog grundvandsspecialisten Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening og konsulenter fra rådgivningsfirmaet Niras, der permanent har overvåget afværgeboringerne gennem en årrække. Budskabet fra fagpersonerne var enslydende, at afværgeanlæggene på Flyvestation fungerer godt og sikrer rent drikkevand.

Miljørådet rejste på mødet kritik af, at ansvaret for driften af afværgeforanstaltningerne skal overgå til de kommende grundejere om 5 år efter den aftale, som Freja har indgået med køberne af grundene på Flyvestationen.

Grundejere får driftsansvar

Med til mødet var også det kommende bofællesskab Mageløse, hvor en repræsentant fortalte, hvordan de 29 familier har sat sig grundigt ind i de særlige forhold, der gælder på Flyvestationen, herunder deres rolle som grundejerforening.
”Boligejerne overtager ikke ansvaret for forureningen. De betaler til driften af afværgeanlæggene gennem en grundejerforening. Udgifter over et vist beløb betales af Forsvaret. Det giver den enkelte grundejer tryghed,” siger Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja Ejendomme.

FAKTA:

På Flyvestationen sørger 7 afværgeanlæg for årligt at pumpe 300.000 kubikmeter grundvand op, så vandet ikke trænger ned i de jordlag, der er forurenet. Vandet iltes og ledes videre til Værebro Å via Jonstrup Å og Bringe Mose. Anlæggene blev etableret af Forsvaret efter påbud fra Københavns Amt i 1991 og 92 og sikrer, at forureningen ikke breder sig.

Økonomi:
Den årlige udgift pr. bolig i Sydlejren til drift og vedligeholdelse af afværgeboringer blev i 2013 fastsat til et max. beløb på 3000 kr. årligt pr. grundejer, afhængigt af boligens størrelse. Skulle der, mod forventning, opstå større udgifter end 3.000 kr. årligt pr husstand, vil Forvaret betale disse. Det gælder også, hvis der kommer nye statslige krav, eller der opstår andre forhold, der ikke er kendte i dag. Dette fremgår af aftalen mellem Freja Ejendomme og Forsvaret.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser