Budgetforslag 2018: Flere midler til daginstitutioner, skoler, ældre og handicapområdet

Et samlet byråd vedtog i 2016 et toårigt budgetforlig gældende for 2017 og 2018. Midtvejs i den toårige budgetforligsperiode har byrådet behandlet budgettet, hvor der foreslås at gennemføre investeringer til nye daginstitutionspladser og flere driftsmidler til skoler og daginstitutioner, som følge af stigende børnetal. Der foreslås også afsat flere midler til ældre- og handicapområdet.

Furesø undgår nye besparelser i budgettet for 2018. Derimod er der mulighed for nye investeringer som følge af et stigende børnetal. I 2016 bød kommunen lidt over 450 nye borgere velkommen, og frem mod 2022 forventes næsten 300 nye 0-5 årige, der skal have en daginstitutionsplads.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) er glad for, at Furesøs økonomi har solid plads til nye investeringer.

”Kommunens økonomi er inde i en sund udvikling, og derfor har vi nu mulighed for at investere i nye daginstitutioner og sikre, at antallet af medarbejdere i daginstitutioner og skoler bliver opreguleret i takt med det stigende børnetal.”

I budgetforslaget er der afsat ekstra anlægs- og driftsmidler på samlet 121 mio. kr. inden for børne- og skoleområdet over de kommende fire år. 

Næstformand i økonomiudvalget, viceborgmester Susanne Mortensen (C), er ligeledes glad for, at budgettet har luft til at håndtere de nye opgaver.

 ”Det er flot, at det er lykkedes at fastholde de høje ambitioner, vi sidste år fastlagde for denne toårige budgetperiode. Det er klart, at der er behov for nogle tilpasninger, da kommunernes økonomiske situation løbende ændrer sig, men der er det godt, at vi har nok luft i budgettet til fortsat at udvikle vores daginstitutioner, skoler og tage en ellers planlagt besparelse på vores plejecentre ud af budgettet. Samtidig er der plads til en regulering af bevillingen til voksenhandicapområdet, som følge af øget behov.”

Budgetforslaget for 2018 blev behandlet af byrådet den 7. september. Det vil være tilgængeligt på www.furesoe.dk/budget, så man kan orientere sig. Der vil ligeledes blive gennemført en høring af budgetforslaget frem mod byrådets endelig vedtagelse i oktober.

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)