Ensretningen af Farum Hovedgade vender

Renoveringen af Farum Hovedgade er nu nået så langt, at ensretningen kan vendes. Det sker efter drøftelser med gadens erhvervsdrivende, der oplever, at den nuværende ensretning gør det svært at komme frem til butikkerne.

Renoveringen af Farum Hovedgade har indtil nu været baseret på en ensretning mod stationen. Hovedgadens erhvervsdrivende har dog kunnet fortælle om kunder, der opgiver at komme frem - især hvis de kommer fra stationssiden. Det er særligt ikke lokalt kendte og brugere af GPS, som har haft problemer med at finde caféer og butikker.

 

"De erhvervsdrivende har udvist stor tålmodighed, og jeg sætter stor pris på deres opbakning til renoveringsprojektet. Det er på baggrund af deres feedback, at vi nu vender udviklingen - i bogstavelig forstand", siger borgmester Ole Bondo Christensen (A). "Farum Hovedgade er en handelsgade med over 100 virksomheder, og med renoveringen ønsker vi både at fastholde og tiltrække virksomhederne, som er med til at give en livfuld, interessant, charmerende og velfungerende hovedgade Vi håber derfor, at alle vil have forståelse for, at vi nu vender ensretningen".

 

Farum Hovedgade er en central trafikåre for både beboere, erhvervsdrivende, kunder og skoleelever m.fl. Disse grupper oplever renoveringsarbejdet på klods hold, men vil omvendt også opleve den største gevinst, når arbejdet er færdigt. Til december vil man møde en smuk og trafiksikker handelsgade med fortove og cykelstier, der er adskilt fra kørebanen.

 

Fra fredag den 6. oktober og frem til 1. november vil Farum Hovedgade være ensrettet mod Akacietorvet, og der vil blive skiltet med omkørsel i retning mod stationen. Kommunen forventer, at trafikpresset på Stationsvej vil falde i denne forbindelse.

 

Omkørslen til Farum Station er koordineret med Movia, der oplyser, at det kan forsinke bus 333 og 334 med 2-3 minutter. Buspassagerer, der skal nå et bestemt tog, må derfor lægge lidt tid til i disse godt tre uger.

 

Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (C), er tilfreds med, at renoveringen går som planlagt: "Man påkalder sig stor opmærksomhed, når man tager hul på så store anlægsarbejder midt i en levende by. Især stykket ved Akacietorvet og beplantningen har vakt interesse, og derfor stopper vi nu op et øjeblik for at sikre, at vi finder den bedste løsning for området". Den samlede plan for Akacietorvet vil blive offentliggjort på furesoe.dk/farumhovedgade i foråret 2018.

 

"Vi skal også se på, hvordan vi sikrer et fortsat grønt præg i fremtidens Farum Hovedgade. Vi har ikke den endelige løsning endnu, men vi søger nu en samlet plan for belægning, beplantning og byrumsinventar ved Akacietorvet, som flest muligt kan bakke op om", slutter John Ingemann Allentoft.

 

Trafikafviklingen fra 6. oktober til 1. november 2017

• I retning mod Akacietorvet, fra Farum Station, kan man køre ad Farum Hovedgade.

• Mellem Hestetangsvej og Farum Gydevej kan man køre i begge retninger på hovedgaden.

• Der vil blive skiltet med omkørsel i retning mod stationen: ad Farum Gydevej, Nordtoftevej, Gammelgårdsvej og Ryttergårdsvej.

 

Find omkørselskort, samt information om træer og ny planlægning af Akacietorvet

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links