Fuld fart på udviklingen af Værløse Bymidte

Der er nye takter at spore på Værløse Bymidte. Flere arrangementer trækker flere handlende til. Plantekasser og bænke på initiativ af butiksindehavere indbyder til hyggepauser og samvær. Konkrete planer for posthusgrunden er lige på trapperne. Og endelig har de forskellige ejere og kommunen indledt et strategisk samarbejde om Bymidtens muligheder i fremtiden.

Bymidtens blanding af handels-, kultur- og fritidsliv med et større antal etageboliger betyder, at der er liv i området en stor del af døgnet. Men hvordan gør man en god bymidte endnu bedre? Et udviklingsudvalg med politikere, borgere, centerforening, forretningsdrivende og grundejere stillede sig netop det spørgsmål i vinterhalvåret 2016-2017. Resultatet blev en række konkrete anbefalinger, som et beslutningsdygtigt samarbejdsforum nu arbejder på at realisere.

Samarbejdsforummet består af Furesø Kommune, Centerforeningen, forretningsdrivende og grundejere, og allerede et halvt år efter dets start kan man begynde at se de positive effekter spire på Bymidten. ”Vi er glade for den gejst og fornyede optimisme, der er i Bymidten. Det er dejligt at se, at butikkerne, ejerne og kommunen nu arbejder konkret med at føre udviklingsudvalgets anbefaling ud i livet”, siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Mere grønt på Bymidten

Bevæger man sig fra Irmatorvet og ned igennem den snævre gågade, ser man hurtigt, at der sker noget nyt. På eget initiativ har butikkerne købt bænke og plantekasser for at invitere de besøgende til at opholde sig mere på Bymidten. Camilla Hovard, indehaver af Værløse Optik og næstformand i Centerforeningen, er stolt af det nye tiltag: ”Vi vil gerne bidrage til, at Værløse Bymidte er et sted, man har lyst til at opholde sig. Gennem arbejdet med udviklingsudvalget er vi blevet opmærksomme på, hvor lidt der skal til for at Bymidten bliver meget mere attraktiv og indbydende. Vi sørger på skift for at gå ud med vandkande og skifter beplantningen ud jævnligt. Det giver også et bedre sammenhold blandt de butikker, der er med i ordningen”.

Flere begivenheder på Bymidten for hele familien

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at der sker noget på Scenetorvet i weekenden. Centerforening har nemlig valgt at skrue op for blusset med endnu flere arrangementer: ”Vi kan se, at Bymidten er velbesøgt, når vi tilbyder nogle spændende arrangementer, og vi er begejstrede for den respons, vi har fået. I år har vi derfor besluttet at lave flere arrangementer end nogensinde før. Dette har resulteret i forskellige former for underholdning og optrædener. Det har været vigtigt for os at appellere til mangfoldigheden, men i særdeleshed har vi haft fokus på børnefamilierne. Vi har budt på en del aktiviteter med kendte artister, men det har og er også vigtigt for Centerforeningen at inddrage og samarbejde med de mange lokale foreninger. Det gør vi, for at styrke dét, som skal gøre Værløse Bymidte til Værløses samlingspunkt. Værløse Bymidte er nemlig utrolig vigtig for Værløse”, siger Annette Schou, centerkonsulent for Centerforeningen.

Torvedage-projekt med lokalt producerede fødevarer og kunst

Furesø Kommune og Centerforeningen afprøver i fællesskab Torvedage i Værløse Bymidte. Et enkelt koncept, hvor lokale fødevarer og kunst sælges til tonerne af spændende lørdagsunderholdning. Alle er velkomne til at sælge deres lokalt producerede kunst og fødevarer. Konceptet er allerede blevet prøvet én gang, men der skal afholdes en ekstra forsøgsdag i form af en julebazar den 9. december. Her kan man opleve en masse af det bedste kunst og fødevarer fra lokalområdet. Derudover kommer Bubber forbi og underholder de mindste.

Investeringer i mindre anlæg på Bymidten

I november præsenteres Miljø-, Plan- og Teknikudvalget for en række anlægsinvesteringer i udearealerne, som har været drøftet i samarbejdsforummet. På dagsordenen er bl.a. etablering af en skøjtebane i vintermånederne samt en mindre urban park med hævede græsbede og nye forbindelser på tværs af den Røde Plads. Udvalget skal også se på mindre projekter, som rensning af betonstøttemurene, samt etablering af siddepladser på trappen ved Kvickly.

Caféliv på vej

Arbejdet med udviklingen af Værløse Bymidte er altså i fuld gang. Hertil kommer, at der fra flere sider arbejdes med at få flere caféer til Bymidten, Nordea Ejendomme overvejer, hvordan der kan ske et løft af deres bygninger og facader, og Furesø Kommune er på vej med inspiration til de enkelte butikkers indretning og markedsføring.

”Vi kan mærke en stigende interesse for Bymidten, og vi er pt. i dialog med en stor grundejer, som overvejer muligheden for at forskønne deres eksisterende bygninger og udvide antallet af boliger. Samtidig forventer vi en snarlig afklaring på mulighederne for at udvikle posthusgrunden. Det er fantastisk, at der er fokus på at udvikle bygningerne på Bymidten, og det er rigtig glædeligt, at så mange trækker på samme hammel for at udvikle Bymidten” slutter borgmester Ole Bondo Christensen.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen