Renoveringsplan: Furesøs børn skal have gode skoler

Mange af Furesøs skoler er allerede blevet renoveret, udbygget og opgraderet. I 2018 sætter kommunen ind med ekstra midler til renovering.

I forbindelse med Budget 2018 valgte byrådet at øremærke mere end 260 mio. kr. til nybyggeri, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner over de kommende fire år. Pengene skal bruges dér, hvor behovet er størst. For skolernes vedkommende betyder det blandt andet renovering af bygninger, toiletforhold og legepladser.

”Vores børn er det dyrebareste, vi har, og derfor er det afgørende, at rammerne om dem og vilkårene for deres læring er i orden,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Henrik Poulsen (A). ”I samarbejde med skolernes ledelse og skolebestyrelserne skal vi nu lægge en samlet plan for renoveringen af vores skoler, så vi får det bedste ud af de mange midler, der er afsat,” siger han.

Skoler med størst behov kommer først i rækken

Den samlede plan for renoveringen forventes at komme hurtig på plads, så arbejdet med renovering kan gå i gang allerede i januar 2018. Planen skal blandt andet tage udgangspunkt i en oversigt over behov og såkaldt trangsrækkefølge. En af de skoler, hvor der er behov for at gøre en ekstra indsats med renovering er Hareskov Skole.

”Når vi taler om renovering af vores skoler, retter fokus sig helt naturligt mod Hareskov Skole. I det forgangne år har vi drøftet, om den ny daginstitution skulle placeres sammen med skolen, men i samarbejde med forældrene blev den løsning fravalgt. Med dén afklaring og et rigtig fornuftigt budget kan vi nu gå i gang med en plan for renoveringen, så de historiske rammer kan blive løftet ind i en moderne tidsånd,” fortæller Henrik Poulsen (A), og påpeger, at der i budgettet er mulighed for en solid indsats for Hareskov Skole.

Samlet set er der over de næste fire år sat 78,5 mio. kroner af til renovering og genopretning på skole- og dagtilbudsområdet, 73,4 mio. kroner til vedligehold og 115,8 mio. kroner til nybyggeri og ombygninger.

Fakta

Frem mod 2022 forventes antallet af 0-5 årige i Furesø at stige med 300. Der er i budgettet også afsat penge til flere lærere og pædagoger i takt med det stigende børnetal.

Dét er allerede gjort

I oktober 2017 indviede Solvangskolen et nyt udskolingsmiljø efter en omfattende PCB-renovering og genopbygning. De nye faglokaler og moderne faciliteter for alle skolens børn har kostet knap 80 mio. kroner.

Lille Værløse Skole fik for 12 år siden en ny udbygning samt en modernisering af en stor del af skolen. Desuden er der sket en omfattende ombygning af skolens autismecenter, og der er pt. en PCB-renovering i gang.

For cirka 10 år siden fik Søndersøskolen nye bygninger, og der skal gang i en ændret indretning for at gøre skolen permanent 4-sporet. Desuden blev der i 2015 lavet nye toiletter i indskolingen.

Syvstjerneskolen fik i forbindelse med en brand en helt ny fløj i 2011, ligesom der er sket en udbygning af flere af fløjene. Der er for to år siden gennemført en omfattende facade- og energirenovering og ændring i skolegårdens legemiljø. I øjeblikket renoveres skolens toiletter.

Lyngholmskolen er en relativt ny skole, men kræver løbende vedligehold.

Derudover er mulighederne for at placere Stavnsholt FFO på skolens område ved at blive kortlagt. Stavnsholtskolen kan desuden se frem til at få ordnet taget i løbet af få år.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008