Første spadestik taget til Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

OK-Fonden, byrådspolitikere, kommende beboere og naboer var tirsdag samlet til kransekage og første spadestik på Seniorbofællesskabet Hjortefarmen, der allerede melder alt udlejet.

Der var lagt op til et festligt arrangement, da gæsterne blev budt velkommen på byggepladsen af formand for seniorbofællesskabet Hjortefarmen, Arne Ziegler, der ser frem til at byggeriet tager form: "Vi glæder os meget til at flytte ind i vores nye boliger. Vi har arbejdet længe med projektet, og hele beboergruppen har store forventninger til det færdige resultat. Det er derfor dejligt, at vi med det første spadestik nu for alvor kommer i gang med byggeriet", siger Arne Ziegler, formand for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen.

Opførelsen af seniorbofællesskabet sker som led i Furesø Kommunes strategi for senioregnede boliger, der skal sikre et varieret boligudbud, der imødekommer forskellige boligbehov i forhold til både alder og fysisk formåen - fx seniorbofællesskaber. 27 % af Furesøs befolkning er over 60 år, og andelen vil stige i de kommende år. Mange seniorer ønsker at flytte til mindre, mere aldersvarende boliger, hvor der er et godt fællesskab. 

OK-Fonden bliver ofte kontaktet af private initiativgrupper og en række af landets kommuner, som gerne vil opføre nye seniorboligprojekter. Paul Erik Weidemann, administrerende direktør i OK-Fonden, bakker op: "I OK-Fonden glæder vi os over den store interesse, der er for seniorbofællesskaber blandt andet i Furesø. Projektet i Furesø, der nu for alvor kommer i gang, kan måske oven i købet være en inspirationskilde til flere projekter i andre kommuner. Sammen med de kommende beboere glæder vi os over, at milepælen med første spadestik nu er nået, og vi ser frem til, at byggeriet begynder at tage form på grunden. En udvikling som vi ved bliver fulgt med stor interesse".

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) afrundede talerækken med et stort tak og til lykke til Seniorbofællesskabet Hjortefarmen. "Furesø er en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagere sig og tager ansvar. Det er Hjortefarmen et godt eksempel på. I har været nogle af pionererne i arbejdet med at få skabt denne type botilbud med mulighed for netop et godt fællesskab og et godt seniorliv. I har gjort en kolossal indsats for at få det til at lykkes og har stået sammen i det store forarbejde. I fællesskab har vi fundet frem til en løsning af høj kvalitet, og det vil jeg gerne takke jer for".

Det første spadestik til Seniorbofællesskabet Hjortefarmen blev taget i fællesskab af projektchef i OK-Fonden Lennon Andersen, Arne Ziegler og borgmester Ole Bondo Christensen.

1. Spadestik Hjortefarmen, Ole Bondo Christensen

Byggeriet forventes at stå klar i sommeren 2018. Alle boliger er lejet ud, men det er muligt at blive skrevet på venteliste. Ansøgning om deltagelse i Seniorbofællesskabet Hjortefarmen sker ved at sende en e-mail til info@hjortefarmen.net med en beskrivelse af antal personer, alder, køn og andre relevante oplysninger. Der ønskes en vis aldersspredning i bofællesskabet, men min. alder 55 år og ingen hjemmeboende børn. Læs også mere om bofællesskabet på deres hjemmeside.

Fakta

  • Pr. 1. august var 27 pct. af borgerne 60 år eller derover. Det er 10.843 ud af 40.706 borgere. 
  • Lokalplan 125 er vedtaget af Furesø Byråd den 2. marts 2016.
  • Lokalplan 125 er offentligt bekendtgjort den 15. marts 2016.
  • Skema A blev godkendt 1. juni 2016.
  • Skema B blev godkendt 21. december 2016.
  • Byggetilladelse til boliger er udstedt den 31. august 2017.
  • Byggetilladelse til fælleshus er udstedt den 6. september 2017.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk