Foreninger vil involveres mere

Otte drengeben i fodboldshorts
Danmarks Idrætsforbund har netop offentliggjort 'Kommuneundersøgelsen 2017’. Den sammenligner foreningsidrætten i landets 93 største kommuner. Furesø udmærker sig med ekstra gode faciliteter, men knap så tilfredse brugere.

Furesø Kommune har landets tredjehøjeste udgiftsniveau, når det handler om at stille kommunale idrætsfaciliteter til rådighed for foreningerne. Det viser en ny analyse fra Danmarks Idrætsforbund, der også slår fast, at Furesøs idrætsforeninger trives med høj medlemstilslutning og en god økonomi i den enkelte forening.

Tilskud i top

De gode faciliteter afspejler sig desværre ikke i tilfredsheden hos foreningerne, som er dalende til trods for, at Furesø de seneste fire år har brugt ca. 30 mio. kr. på nye idrætsfaciliteter, fjernet ellers vedtagne besparelser på 2,5 mio. kroner og øget rammen for aktivitetstilskud med ca. 10 procent, konstaterer Helle Katrine Møller (B), formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Furesø.

”Furesø Kommune ligger i toppen, når vi bliver målt på tilskud pr. indbygger, antal medlemmer i foreningerne og samlet driftsforbrug på området. Men alligevel viser analysen, at foreningernes opfattelse af tingene er lige den modsatte, og det ærgrer mig, når resultatet bliver, at vi falder fra en 10.plads i forrige måling i 2013 til en 58. plads denne gang,” siger Helle Katrine Møller.Hun mener, at en øget brug af halinspektører ville kunne aflaste foreningslivet, og er derfor parat til at drøfte, om brugerstyringen tager for meget tid fra det egentlige foreningsarbejde.En sammenligning af den aktuelle måling med målingen fra 2013 viser, at de faktiske vilkår for foreningerne er stort set uændrede. Alligevel gives der i undersøgelsen udtryk for, at foreningsidrætten oplever dårligere tilskudsmuligheder i dag.
”Vi har i de seneste år haft meget tætte drøftelser med foreningsrepræsentanterne om alt fra lokaler til tilskudsordninger, samt hvordan vi styrker frivilligheden i foreningerne. Men det kan være, vi skal ind og se på, om den dialogform er den rigtige. Det må vi tage en snak med foreningerne om i den kommende tid, ”siger hun.

Påskønnelse efterlyses

Endelig giver analysen udtryk for, at foreningerne oplever, at kommunen ikke påskønner deres frivillige indsats. Den udfordring skal tages alvorligt, understreger Per Kattrup (A), næstformand i Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget.
”Furesø er præget af stærke fællesskaber og et stærkt udbud af muligheder for at leve et aktivt liv hele livet. Foreningerne baner vej for, at vi kan udfolde den vision for Furesø. Men vi er nødt til at have en fælles forventningsafstemning og dialog om, hvordan vi udnytter vores gode faciliteter bedst muligt,” siger Per Kattrup.
”Her har vi brug for, at foreningerne ser sig selv som aktive og naturlige medspillere. Til gengæld skal vi som kommune sikre, at det er så enkelt som muligt at involvere sig og indgå i foreningslivet og som frivillig i det hele taget,” tilføjer han.

Fakta om analysen

Undersøgelsen er en gentagelse fra 2013, hvor DIF sammenligner 93 af landets kommuner – alle undtagen de fem ø-kommuner. Kommunerne sammenlignes på 21 parametre - fordelt på 10 objektive og 11 subjektive - inden for fire hovedtemaer: Faciliteter, Frivillighed, Idrætspolitik og Økonomi.

Furesø Kommune er i 2017 rangeret som nr. 58 ud af de 93 kommuner, men blev rangeret som nr. 10 i 2013. Højeste rangering er som nr. 3 for driftsudgifter per indbygger og andelen af foreningsaktive borgere.

Du kan finde hele analysen på www.dif.dk/kommuneundersoegelse

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)


Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser