Fælleslegatet for sociale formål

Der er oprettet et Fælleslegat for sociale formål i Furesø Kommune med et antal portioner til uddeling i form af legater til borgere i kommunen. Legatets formål er at yde hjælp til enkelt-personer med særlige behov eller værdigt trængende i Furesø Kommune ud over den støtte, som lovgivningen giver mulighed for at yde. Legaterne uddeles i december.

Legaterne tildeles hovedsageligt økonomisk vanskeligt stillede, primært enlige forsørgere. Du kan hente et ansøgningsskema i Borgerservice på bibliotekerne eller i Ydelse på Hvedemarken 3-5 i Farum eller på www.furesoe.dk/legat.

Ansøgningen kan også indsendes via linket på furesoe.dk/legat eller sendes til Furesø Kommune, Center for Social og Sundhed, Stiager 2, 3500 Værløse og skal være kommunen i hænde senest fredag den 17. november 2017.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

» Legat
» Legat