Furesøs unge glemmer at læse Digital Post, det gør Bibliotek & Borgerservice noget ved

NemID
Et stort flertal af befolkningen ved godt hvordan man bruger sin NemID og har helt styr på deres digitale post. Men for nogle grupper står det ikke helt så godt til. Dem der glemmer, at tjekke deres Digitale Postkasse er overraskende nok de såkaldt digitalt indfødte dvs. de unge fra 15-17 år. I Furesø er det 28,7 % af de 15-17 årige, der har modtaget Digital Post i 1. halvår af 2017, som ikke åbnet deres digitale postkasse, eller haft besøg via læseadgang! I Furesø gør vi noget ved problemet!

For 3. år i træk drager ”Furesø Bibliotek & Borgerservice” ud til alle kommunens 9. klasser for at fortælle hvad NemID og Digital Post er for en størrelse. I undervisningen lægges der vægt på vigtigheden af, at man læser og forholder sig til sin Digitale Post – og hvilke konsekvenser det kan have ikke at have styr på den del af livet. Eleverne får at vide hvordan de bestiller deres NemID, bruger nogle af de 130 obligatoriske digitale løsninger i det offentlige og at skat har en meget brugbar hjemmeside beregnet specielt for unge!

Sikkerheden er vigtig

Der bliver også lagt stor vægt på sikkerhed i gennemgangen, ikke mindst i lyset af at fx phishing er i kraftig stigning. Men også det at NemID er strengt personligt, og ikke noget som far og mor skal klare. De unge får også en sand historie med på vejen om hvor galt det kan gå, hvis ikke man passer godt på sine personlige oplysninger og koder.

De gode erfaringer

Skolerne har alle årene taget godt imod tilbuddet – og det har eleverne også. Omtrent 85 % svarer i evalueringen at de har lært noget i løbet af den skoletime, hvor der undervises. Og erfaringen er, at også lærerne får noget med hjem. I Furesø Kommunes Bibliotek & Borgerservice er det også tydeligt at de unge er blevet klædt bedre på, når de kommer ned for at få hjælp, hvis de har spørgsmål omkring NemID og anden borgerservice.

Skolerne kan via www.skolenivirkeligheden.dk gratis booke undervisningsforløbet NemID og Digital Post og få besøg fra Furesø Bibliotek & Borgerservice.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links