Udviklingsudvalg giver anbefalinger om nye senior- og handicapegnede boliger

Et udviklingsudvalg bestående af borgere og politikere har afsluttet deres arbejde med fremtidens senior- og handicapegnede boliger. Anbefalingerne handler blandt andet om fleksible boliger, og om at skabe nye boliger i eksisterende boligområder indenfor en kort tidshorisont.

Siden efteråret har borgere og politikere arbejdet med ideer til, hvordan kommunen kan skabe flere attraktive senior- og handicapegnede boliger. Anbefalingerne modtages nu af Miljø- Plan- og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Anbefalingerne skal bidrage med inspiration til den strategi, som Furesø’s byråd skal vedtage indenfor de kommende måneder om samme emne.

Nye boliger og byfortætning

Furesø er en attraktiv kommune, hvor mange nye borgere vælger at bosætte sig, og der er allerede mange steder, hvor nye områder byudvikles. Formand for udviklingsudvalget, Susanne Mortensen (C), fortæller, at udvalget anbefaler etablering af flere senior- og handicapegnede boliger, som er bynære men også, at der skal være boliger med mulighed for, at være tæt på naturen. Derfor har udvalget set på, hvor der er mulighed for at etablere nye boliger, samt arbejdet med ideen om, at byfortætte den eksisterende boligmasse.

”På borgermødet gav de fremmødte borgere deres bud på, hvor de gerne så, der kom flere senior- og handicapegnede boliger. Det vil indgå i det videre arbejde med at udarbejde strategien, men bestemt også, når strategien efter den politiske behandling, skal blive til konkrete handlinger. Det kan være en udfordring at finde ledige byggegrunde til nye boligprojekter. Derfor har vi også fokuseret på, om man fx kan bygge ekstra etager på eksisterende boliger eller indsætte en elevator i en fleretagers bygning, så også boligerne på de øverste etager bliver attraktive,” fortæller Susanne Mortensen.

Styr på finansieringen

En udfordring for mange kan også være en høj husleje. Hvis boligerne skal være attraktive, skal de også være til at betale for den enlige senior eller handicappede. Furesøborgeren Kristian Busk Sørensen, har en lang erfaring fra bankverdenen, og har haft den økonomiske udfordring som sit hovedfokus i udvalgets arbejde.

”Vi skal forsøge at nedbringe byggeomkostningerne, men samtidig skal vi også se på, om vi kan gøre finansieringen bedre. Normalt giver kommunen grundkapital til almene boliger, og det skal man selvfølgelig fortsætte med, men det er mindst ligeså vigtigt, at man som kommune forsøger at lave tættere samarbejde med private fx pensionsselskaber, som også har penge, de kan bringe ind i attraktive projekter,” fortæller Kristian Busk Sørensen.

Fokus på fællesskab

En række af anbefalingerne kredser om ønsket for at styrke fællesskabet i boligområderne. Neslihan Diksan (A) fra udviklingsudvalget fortæller, at udvalget lægger stor vægt på, at der i boligområder skabes mulighed for fællesskab.

”Vi ser gerne, at mulighed for fællesskab på tværs af alder, ressourcer og behov er tænkt ind fra starten, når der bygges nye boliger. Udvalget lægger vægt på, at boligerne ”åbner sig op mod hinanden”, at der er grønne områder og stier, hvor man kan mødes. I udvalget har vi også drøftet muligheden for, at åbne eksisterende plejehjem op mod omverdenen, så man fx som naboer kan benytte sig af institutionens faciliteter. Det vil skabe mere sammenhold på tværs af generationer og give nyt liv på plejehjemmene,” fortæller Neslihan Diksan.

Udviklingsudvalgets arbejde bliver i april behandlet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, hvor de drager anbefalingerne fra udvalget ind i arbejdet med en ny strategi for fremtidens handicap- og senioregnede boliger.

Fakta

Udviklingsudvalgets 28 anbefalinger bygger på følgende hovedmålsætninger:

  • Økonomi: Vi skal sikre flere boliger, der kan betales af borgere med alle indkomster. Samt boligområder, der bygger op flere typer af ejerformer.
  • Størrelse: Vi skal sikre flere boliger, der varierer fra 55 m2 eller større, og som kan tilpasses målgruppernes behov.
  • Udformning: Vi skal sikre flere boliger, der matcher målgruppernes forskellige behov ift. boligen og boligområdets udformning.
  • Placering: Boligerne kan placeres alle steder i kommunen, så der er forskellige valgmuligheder for den enkelte.
  • Fællesskab: Vi skal sikre flere boligområder, der har fællesskab på tværs af alder og behov, og som kan integreres med omkringliggende boligområder.

Kontakt

Udviklingsudvalg

Stiager 2
3500 Værløse


Tlf.: 7235 4504
E-mail: udviklingsudvalg@furesoe.dk
Susanne Mortensen
Gruppeformand for Konservative

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk